Dags att fördjupa dig i dina läromedel!

Den intensiva terminsstarten ligger nu bakom oss och det är dags att gå på djupet i läromedlen. Gör det gärna tillsammans med eleverna, så blir de bättre på att orientera sig i materialet. Om ni avsätter tid nu så kommer det att underlätta resten av läsåret. Här får du konkreta tips! 

För att stärka lärandet och det kollegiala arbetet med Gleerups digitala läromedel kan ni gemensamt på skolan och tillsammans med eleverna sätta fokus på:

  • Hur du som lärare upptäcker djupet i läromedlen och alla resurser som finns där för att berika och bidra till undervisningen
  • Hur ni gemensamt kan göra en strategi för att alla elever ska lära känna och orientera sig i sina nya, digitala läromedel 
  • Hur du och eleverna kan arbeta med lässtrategier och studieteknik för att fördjupa lärandet i alla ämnen med hjälp av det digitala läromedlet som bas

Experttipsen för just dina ämnen och läromedel!  

Ta tillfället att gå på djupet i ditt ämne och läromedel! Gleerups ämnesspecialister guidar dig genom läromedlet och ger dig smarta tips kring hur det är uppbyggt och kan användas i undervisningen. 

Ta del av inspelade webbinarier för ditt stadie för att få inspiration och fördjupning i ditt ämne och läromedel.

Lär eleverna hitta

Har dina elever svårt att orientera sig i det digitala läromedlet? Det kan upplevas svårare att se helheten i ett digitalt format jämfört med en tryckt bok. Det digitala läromedlet har trots allt samma struktur som det tryckta - det finns en innehållsförteckning över alla avsnitt och artiklar i en tänkt progression. 

Det är en  god idé att presentera både ämnet och det digitala läromedlets struktur gemensamt i klassrummet. Vad handlar läromedlet om? Vilka avsnitt innehåller det? Är det något du känner igen sedan tidigare (den viktiga förförståelsen)? Hur ser ett avsnitt ut med inledning, artiklar, sammanfattningar, repetitioner, övningar?
 

Upptäck lärarmaterialet

Ta dig tid att läsa inledningen i själva läromedlet och i lärarmaterialet så att du inte missar något kring struktur, stödmaterial och bärande pedagogiska tankar.

Lärarmaterialet  är fullspäckat av extra stöd och material till din undervisning. Inledningen i elevinnehållet innehåller värdefulla tips till både dig och eleverna.
 

Använd Läsguiden 

Många är idag bekymrade över elevernas läsförmåga och upplever att eleverna har alldeles för bråttom, läser för ytligt och brister i sin uthållighet när texterna bli långa. Samtidigt är det ju nödvändigt att texterna blir både längre och mer utmanande för varje nytt läsår.

Utgå från Läsguiden i Gleerups digitala läromedel som stöttar eleverna i hur de tar sig an texter och ger dem strategier att använda före, under och efter läsningen. Läsguiden hjälper dina elever att se vikten av förförståelse, struktur och att öva upp sin läsförmåga och är användbar såväl i grundskola som gymnasium. Perfekt att använda tillsammans med alla elever.

Läsguiden finns för åk 4-6 och åk 7-9 och du hittar den bland dina läromedel. Titta exempel från Läsguiden 7-9.

11 Okt 2021