Digital strategi inkluderar fortbildning och skapar mervärde för lärarna

Under pandemin bidrog distansundervisningen på landets gymnasieskolor till en ökad användning av digitala läromedel. I Skellefteå kommun har man satsat på en smidig implementering av digitala läromedel tillsammans med fortbildning för att skapa mervärde för lärarna.

– Jag ser ingen väg tillbaka till en undervisning med bara analoga läromedel, fördelarna är så övervägande med digitala läromedel. Men det är enormt viktigt att också planera för ett digitalt arbetssätt. Om man bara ser digitala läromedel som en ersättning till fysiska böcker och lämnar eleverna vind för våg så sker ingen utveckling, snarare tvärt om, säger David Fahlesson.

David Fahlesson är IT-pedagog i Skellefteå. Hans roll är att stötta både elever och lärare i användandet av digitala verktyg, både med ren support men också med mer övergripande pedagogisk utveckling och fortbildning.

Kommunen ökat tillgänglighet för eleverna  
Skellefteå kommun har sedan flera år erbjudit alla elever och lärare på kommunens gymnasieskolor digitala läromedel i så många ämnen som det är möjligt. 

– För mig som IT-pedagog har det framförallt handlat om att öka tillgängligheten för elever, framför allt att kunna utnyttja de många funktioner som finns i de digitala läromedlen som underlättar elevernas inlärning, säger David.

– För många elever har det tidigare känts utpekande när man gjort anpassningar i läromedlet men med digitala läromedel, som vi lär alla elever att använda, upplever de inte det som utpekande, fortsätter han.

Jag ser ingen väg tillbaka till en undervisning med bara analoga läromedel, fördelarna är så övervägande med digitala läromedel. Men det är viktigt att också planera för ett digitalt arbetssätt.
David Fahlesson, IKT-pedagog

Fortbildning del i digital strategi
En viktig del i kommunens utvecklingsarbete kring den digitala strategin har också varit fortbildning. För ett par veckor sedan hade Gleerups en uppskattad digital fortbildning för hundratalet lärare om "Perspektiv på digital läsning".
 
– En mycket givande föreläsning som belyste utmaningar som faktiskt finns med digital läsning och påminde oss om att allt inte är svart eller vitt. Det handlar om att använda sig av de lässtrategier som många av oss redan kan. Vi behöver dock bli bättre på att hjälpa eleverna att använda dem, vilket vi i digitala läromedel har många användbara verktyg till vårt förfogande, säger David. 

– Vi önskar att kunna genomföra den här utbildningen regelbundet och speciellt för grundskolelärarna som har påbörjat arbetet med digitala läromedel, säger Tommy Lindmark, IT-strateg på utbildningsförvaltningen.

Drivit digitaliseringen i kommunen
Tommy Lindmark har en bakgrund som rektor på Anderstorpsgymnasiet och har varit en av dem som drivit digitaliseringen på gymnasiet och vuxenutbildningen i kommunen under de senaste 7-8 åren.

– I ett förändrat samhälle där digitaliseringen ökar kommer det ställas andra krav på att läsa och förstå texter. Text kommer att läsas på skärm i huvudsak. Vi vet att förändringsarbete tar tid där utmaningar är teknik, ekonomi och utbildning.  Vi har nu ca 60–70% av personalen som använder digitala läromedel, men vi måste bli bättre, säger Tommy.

Frigjort tid för lärare 
Kommunens digitala strategi har haft fokus på att bygga en stabil grund med bra infrastruktur, fortbildning och enkla automatiserade processer. Lärarna på gymnasiet har fått tillgång till alla digitala läromedel genom SSO (Single Sign On).

– Här jobbade vi med att sänka tröskeln så att det skulle vara lätt för den enskilde läraren att börja använda digitala läromedel. Bland annat genom att använda oss av en SSO-inloggning så att lärare och elever inte behöver hålla reda på flera olika användarnamn och lösenord, säger David. 

– Det tillsammans med automatskapade undervisningsgrupper tog bort en stor del av den enskilde lärarens administration och frigjorde tid som istället kunde ägnas åt riktiga läraruppgifter, avslutar David.

Boka personlig rådgivning

Har du funderingar kring digitala läromedel eller digitalisering på din skola? Just nu erbjuder vi hela skolan att testa Gleerups digitala läromedel i alla ämnen tillsammans med eleverna under två månader. Utbildning ingår!

Boka in en personlig rådgivning med kundansvarig säljare för din region.

Boka här

 

16 Feb 2021