Digital uppstart på många skolor – behovet av stöd och utbildning större än någonsin

Det har varit en speciell uppstart på landets skolor i höst. Vårens snabba omställning till ett digitalt arbetssätt visade på betydelsen av digitala möjligheter i undervisningen. Inför höstterminen har behovet av utbildning, fortbildning och hjälp att komma vidare i den digitala processen varit större än någonsin. Det har varit högintensiva veckor när Gleerups har besökt många skolor och hållit olika utbildningar, workshops och föreläsningar. 

– Höstterminen har minst sagt rivstartat där ingen dag har varit den andra lik! Jag har fått möta så många lärare och skolledare. Det har varit en salig blandning av efterlängtade möten IRL men också många möten online, av förklarliga skäl, säger Lotta Persson. 

Inspirerar och utbildar lärare och skolledare 
Som processledare för digital utveckling på Gleerups är Lotta Persson en av dem som ofta är ute på skolor och inspirerar och utbildar lärare eller skolledare. Det handlar om uppstart när skolor ska införa ett digitalt arbetssätt, workshops eller fördjupningskurser i skolutvecklingsfrågor kring lärande, likvärdighet och digital kompetens.

– För min del har dessa veckor inneburit insatser ur hela den utbildnings-repertoar som vi erbjuder skolor som använder Gleerups digitala läromedel, säger Lotta. 

Behov av hjälp, stöd och utbildning ökat
Under våren ställde många lärare och skolor på kort tid om till att jobba digitalt, både i klassrummet och vid distansundervisning. Värdet av ett digitalt arbetssätt i skolan blev med ens väldigt tydligt.

– Mitt generella intryck är att pandemin ökat både intresset för att jobba digitalt och angelägenheten i att få hjälp, stöd och utbildning. Tröskeln för digitalt innehåll och arbetssätt är markant sänkt, säger Lotta.

Viktigt att komma igång enkelt och snabbt
Ute på skolorna efterfrågas olika sorters utbildningar och workshops.

– Vi vet hur viktigt det är att hela kollegiet kommer igång med användningen av digitala läromedel så enkelt och snabbt som möjligt.  Vi vet också att skolor har olika ingångar och utmaningar i undervisningen. Därför erbjuder vi allt från hjälp med uppstarten till vidare fördjupning och utbildning, säger Lotta.

– Något som har varit väldigt roligt under höstens uppstart är att vi fått så mycket positiv respons på den utveckling vi gjort i våra digitala läromedel under sommaren. Flera spontana tillrop om hur bra det känns att vi ständigt utvecklar oss och att vi lyssnar på användarna, fortsätter hon. 

Hjälper skolledare och ledningsgrupper i processen
Utbildningen “Skolutveckling och förändring med digitala läromedel” hjälper ledningsgruppen i processen med att både implementera och följa upp en god investering i digitala läromedel.

– Den här utbildningen har jag hållit för flera grupper av skolledare de senaste veckorna. 

Många skolledare är ovana att ägna sig åt läromedelsfrågan som ju traditionellt varit lärarens angelägenhet. 

– Här får de tillfälle att sätta fokus på frågor de kan lyfta som ledare i det här sammanhanget, för att implementering med mera ska bli så bra som möjligt. En bra grund som gett bra diskussioner i gruppen, och som jag tror ofta fortsätter även efter utbildningen, säger Lotta. 

Diskussioner om digital identitet och sociala medier
En inspirationsföreläsning som Lotta hållit i samband med skolors uppstartsdagar i år är “LIKE - social identitet i en digital värld”. 

– Här tar vi vår utgångspunkt i elevernas vardag. Vilka normer och värderingar formar vårt kollektiva agerande på nätet? Hur påverkar digitaliseringen individ och samhälle? 

– Jag upplever att LIKE passar perfekt för lärarna att ta med sig rakt in i klassrummet, till diskussioner kring den digitala identiteten och sociala medier. Föreläsningen har väckt många intressanta samtal och flera lärare kommer använda sig av underlaget tillsammans med eleverna, säger Lotta. 

Många digitala möten 
En naturlig konsekvens av rådande samhällssituation har gjort att många möten och utbildningar har behövt hållas online. 

– Här kan man ju verkligen tala om en snabb digital transformation där tröskeln blivit avsevärt lägre på kort tid. Ingen blir osäker när man föreslår en utbildning online. På skolorna är både skolledare och lärare idag trygga med de verktyg de har för onlinemöten och utbildningar, avslutar Lotta. 

07 Sep 2020