Digitalt läromedel i idrott och hälsa hjälper mig i mitt dagliga arbete

På många skolor saknas läromedel i undervisningen i idrott och hälsa. På Norgårdenskolan i Uddevalla möjliggör digitala läromedel att varva teori och praktik i idrottsundervisningen på ett sätt som ger eleverna djupare förståelse.– Att använda Gleerups digitala läromedel i idrott och hälsa hjälper mig dagligen i mitt arbete som idrottslärare. Att varva teori och praktik ger eleverna en djupare förståelse än när vi enbart har praktisk eller teoretisk undervisning, säger Lina Källman.

Lina Källman arbetar som lärare i idrott och hälsa samt SO i årskurs 7-9 på Norgårdenskolan i Uddevalla och har använt Gleerups digitala läromedel det senaste läsåret. 

– Idrott och hälsa är ett ämne där vi självfallet behöver varva teori med praktik. Genom digitala läromedel vävs den fysiska aktiviteten naturligt ihop med teoretiska kunskaper. Det ger eleverna redskap för ett livslångt lärande, säger Lina. 

Saknat läromedel i idrott och hälsa
Det har länge saknats läromedel i idrott och hälsa och idrottslärare är ofta hänvisade att söka efter material på nätet.  

–  Innan min skola valde att använda digitala läromedel var materialet jag använde i idrottsundervisningen hemmagjort. Jag tog helt enkelt det jag tyckte om från olika läromedel, hemsidor, egna erfarenheter och klistrade ihop till arbetshäften som användes i undervisningen, berättar Lina. 

Enkelt att planera 
– I första hand är det enkelt för mig att planera min undervisning med hjälp av det digitala läromedlet, säger Lina.

Lina har precis planerat ett arbetsområde kring att förebygga skador samt första hjälpen och HLR som inleds med en teoretisk lektion där klassen går igenom syfte och begrepp som de kommer att använda. Därefter får eleverna göra en självbedömning, läsa eller lyssna på texter och använda repetitionsfrågorna.

Korta filmer ger fördjupning 
Många avsnitt har korta filmer som eleverna kan använda som repetition eller fördjupning. 

– Är någon elev frånvarande under lektionen är det lätt för dem att ta del av det vi arbetat med via Gleerups och Google classroom, säger Lina. 

Träna på HLR i stationsform 
Sedan arbetar klassen praktiskt och eleverna får i stationsform träna på HLR, lägga tryckförband, linda stukningar, veta hur man bör agera när någon får ett epileptiskt eller allergiskt anfall, stabilt sidoläge med mera. 

– Några elever får också vara skådespelare och plötsligt stuka foten, få en sårskada och så vidare. Då gäller det att agera snabbt och använda sina nya kunskaper, säger Lina. 

För de som inte kan vara med på idrotten
Lina tycker att en stor fördel med digitala läromedel är att det alltid finns uppgifter för eleverna att arbeta med om de av någon anledning inte kan delta i den praktiska undervisningen. 

– Extra teoriuppgifter förbereder vi innan arbetsområdets start vilket innebär att när vi är igång och lektionerna fortgår behöver vi inte lägga extra energi på detta. Eleverna vet vilket avsnitt vi arbetar med, var uppgifterna till detta finns någonstans och med jämna mellanrum går jag via Gleerups in och kollar resultaten de fått i de olika övningarna, säger Lina.

Befästa praktiska kunskaper med teori
Lina möter ibland uppfattningen att idrott och hälsa är ett ”spring-och-lek-ämne” där eleverna främst ska göra av med energi för att klara mer teoretiska ämnen som t.ex. matematik eller språkundervisning.

– Det är ett privilegium att se eleverna befästa sina teoretiska kunskaper- till exempel vilka muskler det är som arbetar i olika rörelser, varför vi rör oss på en medelintensiv nivå, hur vi kan använda borgskalan, att vilopulsen sänks vid konditionsträning eller hur du kan använda kompass i orienteringssyfte på våra praktiska lektioner, avslutar Lina.

Genom digitala läromedel vävs den fysiska aktiviteten naturligt ihop med teoretiska kunskaper. Det ger eleverna redskap för ett livslångt lärande, säger Lina Källman. 

Nyfiken på Gleerups Idrott och hälsa? 
Gleerups Idrott och hälsa för åk 7-9 bygger på det centrala innehållet i kursplanen. Alla delar behandlas i text, bild och på många ställen film. 

09 Maj 2019