Exponent blir ännu bättre!

Inför höstterminen förbättras en rad komponenter i Exponent-serien. De tryckta böckerna Exponent 1b och 1c kommer i reviderade upplagor. De digitala läromedlen Exponent 2b, 2c och 3c kommer i helt nya versioner.

Serien Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla kurser och program. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. För varje kurs finns tryckt bok som kan kompletteras med webb alternativt ett heltäckande digitalt läromedel.

Exponent 1b och 1c – nya upplagor 
Snart är den tredje upplagan av Exponent 1b och 1c här! Dessa reviderade böcker utmärks av: 
- En tydlig struktur och fler uppgifter på grundläggande nivå
- Övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering 
- Ett helt nytt kapitel som visar hur man kan använda symbolhanterande verktyg, numeriska metoder och kalkylprogram
- I Exponent 1c finns dessutom programmering i Python


Exponent 2b, 2c och 3c – nya digitala versioner
Exponent 2b, 2c och 3c uppdateras under sommaren och kommer lagom till terminsstart i nya versioner. I dessa hittar du:
- Fler övningar på grundläggande nivå
- Övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering 
- Innehåll i enlighet med ämnesplanens direktiv kring digitala verktyg och programmering

För dig som använder tryckta böcker 

De tryckta böckerna Exponent 1b och Exponent 1c kommer i reviderade upplagor.  

För dig som jobbar digitalt 

De digitala läromedlen Exponent 2b , Exponent 2c och 
Exponent 3c kommer i helt nya versioner. 

07 Jun 2019