Fokus på taluppfattning: Mattekojan bygger på det vi ska bedöma!

Det helt nya läromedlet Mattekojan har fokus på att bygga elevernas förståelse för matematiska begrepp och tankar, och ligger i linje med Skolverkets bedömnngsstöd i taluppfattning.  Lärare som jobbar med Mattekojan uppskattar att den går in på djupet på matematiska begrepp. Malin Relefors, en av lärarna, berättar hur bedömningsstödet visat att eleverna nu fått bättre resultat.

Malin som är lärare på Kvarngärdesskolan Uppsala International School, berättar vidare att det inte bara gått bra för de som är "svagare" från början, utan även de rikktigt duktiga eleverna har utmanats. 

– Det fokus som Mattekojan har på att dela upp tal istället för att lägga till eller ta bort gör att eleverna förstår på djupet, säger Malin.

– Jag uppskattar att det är så mycket utrymme för laborationer i Mattekojan. Eleverna får jobba så mycket praktiskt innan vi börjar med boken så när de väl börjar med boken har de redan provat på det praktiskt, säger kollegan Karin Johansson.

Enkel att anpassa efter olika nivåer
Karin Johansson upplever att Mattekojan fungerar utmärkt att nivåanpassa eftersom den bygger så mycket på laborativt arbete.

– Vi jobbar mycket i par med laborativa uppgifter där barnen får undersöka. Då hamnar de automatiskt på den svårighetsgrad som de klarar. Att utgå från att undersöka gör att barnen själva utmanar sig. Det funkar jättebra, säger Karin.

Fokus på matematiska begrepp 
Mattekojan lägger stort fokus på elevernas förståelse för matematiska begrepp och tankar. 

– Vi har en stor del andraspråkselever och en del nyanlända elever. Det som är så bra med det här materialet är att det på djupet går in på olika matematiska begrepp som dubbelt, hälften och fler, färre och före, efter. Det är otroligt viktiga begrepp att lära sig förstå, säger Malin. 

Det som är så bra med det här materialet är att det på djupet går in på olika matematiska begrepp. Det är otroligt viktiga begrepp att lära sig förstå.
Malin Relefors, lärare


Handfasta tips kring hur man kan förenkla eller utmana
– Lärarhandledningen är fantastisk, den har aktiviteter och tips och är handfast.  De konkreta tipsen kring hur man kan förenkla eller utmana, och vad som barnen kan missuppfatta , är verkligen jättebra. Det här fungerar i praktiken och vi använder de rakt av, säger Malin.  

Utformad utifrån det som bedöms i Skolverkets bedömningsstöd
– Mattekojan bygger ju på det som vi ska bedöma. Så alla barn har fått förutsättningar att prova på och lära sig och befästa det som vi sen bedömer.  

– Vi är så nöjda med Mattekojan och hur vi utvecklar vår undervisning med materialet. Skolverkets bedömningsstöd styrker vår upplevelse av hur arbetet inte bara höjt andelen låga resultat utan även utmanat och höjt många till hög nivå, avslutar Malin.  

08 Nov 2021