Förbättrat planeringsverktyg spar tid och förtydligar för eleverna

Gleerups planeringsverktyg är sedan länge uppskattat av många lärare och är ett smart sätt att arbeta tematiskt och ämnesövergripande. Med nyheter som att kunna samarbeta och redigera i en gemensam planering har det blivit ännu mer uppskattat. För läraren Jonas Rodin spar planeringsverktyget tid och gör det tydligt för eleverna.  
 


Många lärare skapar egna teman och planeringar direkt i sina digitala läromedel genom planeringsverktyget. Innehållet kan vara delar ur olika läromedel eller länkar till externt och eget material. En av dem är Jonas Rodin, lärare på  Husensjö skola 4-6 i Helsingborg, som flitigt använder Gleerups planeringsverktyg. 

– Jag undervisar i engelska och matte och gör en planering för varje vecka i engelskan i Gleerups planeringsverktyg. I matten gör jag en planering per delavsnitt och för mig är det mycket positivt att jag kan dela dem med mina kollegor. Vårt resursteam som arbetar med vissa elever behöver kunna komma åt planeringarna, säger Jonas.

– Planeringsverktyget gör att jag spar massor av tid och eleverna vet vad de ska göra, fortsätter han.

Kan skapa avgränsade arbetsområden för elever  
Med planeringsverktyget kan man skapa avgränsade arbetsområden för eleverna att följa. Planeringen blir skild från läromedlet och gör det enkelt för eleven att följa det önskade arbetsupplägget.  

–  Jag använder främst planeringsverktyget för att begränsa för eleverna, för att det inte ska bli ett berg för dem att bestiga. Till exempel gör jag en egen planering för matteuppgifterna  "Visa vad du kan” som finns i avslutningen av varje delkapitel och delar upp i mindre delar med hjälp av planeringsverktyget, säger Jonas. 

 Planeringsverktyget gör att jag spar massor av tid och eleverna vet vad de ska göra.
Jonas Rodin,  lärare Husensjö skola  

Samarbeta med kollegor och följ varje elev
Lagom till skolstarten har planeringsverktyget förbättrats och nu finns det möjlighet att arbeta tillsammans med kollegorna i en gemensam planering. 

En annan nyhet är att eleverna numera kan klarmarkera delar i planeringen som de jobbar i. Detta ger läraren en tydlig bild över hur stor del av planeringen som är avklarad och hur mycket som kvarstår, en nyhet som fått mycket positiv respons från många lärare. 

Tydligt med planeringar direkt i Google Classroom 
Många lärare uppskattar möjligheterna att länka planeringen direkt till Google Classroom eller Microsoft Teams.
 
–  Jag lägger mina färdiga planeringar direkt i Classroom. Då finns de där för eleverna som en länk till uppgifterna de ska göra. Det blir tydligt och eleverna irrar inte iväg sig, avslutar Jonas.

I planeringsverktyget finns också färdiga planeringsförslag, skapade av Gleerups för att ge tips och inspiration.

Titta på en kort film som visar hur du skapar och delar planeringar i Gleerups digitala läromedel och samarbetar  med dina kollegor.

21 Sep 2022