Förskolans demokratifostran – ett svårt uppdrag

I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare, men förskolans demokratiuppdrag har aldrig varit enkelt. Möt författarna till Förskolans demokratifostran – Solveig Hägglund, Annica Löfdahl Hultman, Nina Thelander – nu aktuella med bokens andra upplaga.

Hur gick era tankar när ni skrev boken och varför kom den till?
– När vi skrev den första upplagan för fem år sedan, upplevde vi att förskolans verksamhet uppmärksammades på ett nytt sätt i såväl politiska som mediala sammanhang i samhället. Det kom till exempel förslag om att hemspråksundervisning inte skulle få förekomma och att förskolans läroplan skulle ändras på ett sätt som vi menade gick stick i stäv mot de grundläggande demokratiska värderingar som förskolans uppdrag vilade på.  Vi ville visa att förskolan är en viktig samhällsarena där demokratiarbete pågår och att det får betydelse för samhället hur detta sker. Vi ville också tydliggöra att förskollärares professionella roll har en viktig demokratipolitisk dimension. 


Vilka aktuella frågor tas upp i den nya upplagan?
– De tendenser vi såg när vi skrev den första upplagan har bara förstärkts. Demokratiska värderingar som likvärdighet och mänskliga rättigheter är inte självklara i mediala och politiska sammanhang och förskolans bidrag i arbetet med att utveckla och upprätthålla demokrati i samhället är fortfarande otydligt.

– I den nya upplagan har vi uppdaterat styrdokument och kommenterar förändringar som knyter an till detta. Vi diskuterar också aktuella händelser och problem, till exempel hedersvåld och fysiskt våld, och hur de påverkar förskolans demokratiarbete.

Vad hoppas ni att läsaren kommer ta med sig efter att ha läst boken?
– Att det är möjligt att ha med sig tankar om demokrati i alla delar av vardagsarbetet bland barnen. Att ta till sig de exempel som boken ger som visar hur till synes enkla situationer kan utvecklas och fördjupas till samtal om demokrati utan att krångla till det.

– Boken beskriver inte bara aspekter av samhället som är viktiga att begripa och arbeta med. Den ger också en teoretisk förståelse och tankeredskap för att binda samman olika delar av förskolans arbete och samhället med varandra. Demokratifostransuppdraget får på så sätt handgripliga verktyg.

Vad är det som studenter – eller yrkesverksamma – tycker är svårt inom området och hur kan den här boken hjälpa dem?
– Det svåra är att sätta ord på vad demokrati och värdegrund är i konkreta termer. Den egna förskolans arbete och undervisning kan placeras in i den teoretiska modell som presenteras i boken. Demokratifostransarbetet får på så sätt också begrepp och ord som knyter ihop vardagsarbetet med abstrakta mål.

För vem är boken skriven?
– Boken kan användas som grundbok i UVK-kurser, i specifika kurser i förskollärarprogrammet som belyser barns rättigheter och förskolans arbete samt i kurser om lärares arbete med ett övergripande förhållningssätt, oavsett ämnesinnehåll. Boken kan också användas i fortbildning och av alla som intresserar sig för och vill följa förskolans verksamhet, till exempel politiker och yrkesgrupper som arbetar med barn. Den teoretiska modellen går att tillämpa i många verksamheter där barn och barns vardag är i fokus.

 

Bokens författare är Solveig Hägglund, professor emerita i pedagogik, Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete och Nina Thelander, lektor i pedagogiskt arbete. Alla verksamma vid Karlstads universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Förskolans demokratifostran, 2 uppl 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

24 Mar 2022