Fritidshemmets utmaningar blev starten för ny kurslitteratur

Fritidshemmet har länge verkat i skymundan samtidigt som stora förändringar skett som ställer nya och större krav på verksamheten och de som arbetar i den. I kölvattnet av dessa förändringar har bland annat luckor i relevant kurslitteratur blivit allt tydligare. I boken Fritidshemmets pedagogik i en ny tid har redaktörerna tillsammans med sina medförfattare nu skapat den kurslitteratur de länge saknat inom utbildningen. 

Redaktörer för boken Fritidshemmets pedagogik i en ny tid  är Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst, Björn Haglund, docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle och Karin Lager, postdoktor vid Högskolan Väst och universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Varför kom boken till?
Fritidshem betraktas ofta som ett relativt nytt och outforskat fält men på senare år har en bredd vad gäller forskningsområden inom fritidshem vuxit fram och antalet disputerade inom fältet har ökat. Samtidigt har vi upplevt att allmän pedagogisk litteratur inte skildrar fritidshemmet som institution. Genom diskussioner kring val av kurslitteratur uppstod tanken att skriva den litteratur vi saknat. De flesta av oss som skriver i boken arbetar med lärarutbildningen till lärare i fritidshem parallellt med att vi forskar. En viktig utgångspunkt har varit att det ska vara en bok vi själva vill använda i undervisningen och att den ska kunna återkomma med olika innehåll i olika kurser. Det tycker vi att vi lyckats väldigt bra med. 

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
Fritidshemmen har genomgått stora förändringar inte minst inom policy de senaste 20 åren, samtidigt som verksamheten har utmanats strukturellt. Det ställer nya krav på de som ska arbeta i verksamheten vilket vi försöker belysa med bokens olika delar.

Hur är boken upplagd?
Bokens första del ger en tillbakablick på fritidshemmets utveckling på ett sätt som tidigare inte publicerats. Bokens andra del ger exempel på hur arbetet och förutsättningarna för arbetet på fritidshem ser ut just nu och del tre betonar lek, barns delaktighet och visar samtidigt på möjligheter att utveckla det arbete som pågår.

Vilka är bokens unika styrkor?
Vi tror att boken kan hjälpa till att belysa vardagliga problem med hjälp av teoretiska verktyg. Dessutom hoppas vi att den kan ge en förståelse för fritidshemmen genom att spegla den historiskt, både institutionellt och professionellt. 

Hur och var kan boken användas? 
Fritidshemmets pedagogik i en ny tid är tänkt att användas på grundlärarutbildningen för blivande lärare i fritidshem samt på kurser som berör samverkan mellan olika lärarinriktningar, verksamheter/institutioner, fortbildning och rektorsutbildning.


 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Fritidshemmets pedagogik i en ny tid

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

08 Sep 2020