Gemensamma läsupplevelser och igenkänning med Mitt i språket

Ett läromedel som skapar igenkänning och en känsla av här och nu! Mitt i språket är ett läromedel som engagerar både elever och lärare på Hyllievångskolan. Följ med på en lektion med läraren Petra Schulze och hennes elever i en årskurs ett. Mitt i språket är ett helt nytt läromedel för svenska som andraspråk på lågstadiet.– Jag är jätteglad att jag hittat Mitt i språket och önskar att jag haft det tidigare. Det finns tyvärr inte så mycket material för elever i svenska som andraspråk att tillgå, säger Petra Schulze, lärare på Hyllievångskolan.  

Inleder med storbild – bra hjälp 
Petra är en av många lärare som sedan i höstas arbetar med Mitt i språket. Vi besöker klass 1 en förmiddag när de arbetar med kapitlet "I staden". Petra inleder lektionen med att visa storbilden som hör till kapitlet.  

– Jag använder mig mycket av det digitala lärarstödet. I klassen finns några elever som inte är läskunniga eller har svårt att förstå och då blir storbilden ytterligare en hjälp. Så kan de se och hänga med, säger Petra. 

Även eleverna uppskattar storbilden
– Jag tycker om att titta på den stora bilden, det finns mycket att titta på. Jag hittade en teater på bilden, jag gillar teater och jag vill jobba med det, säger Josef.  Skapar känsla av här och nu
Mitt i språket bygger på gemensamma läsupplevelser och gemensamma samtal. I läseböckerna följer man fyra barns vardag. 

–  Jag uppskattar att Mitt i språket gör det så tydligt för eleverna. När vi började med boken och läste berättelsen om Rana som reser till ett nytt land, var det många i klassen som kunde känna igen sig. Vi fick jätteintressanta diskussioner som skapar en känsla av här och nu! säger Petra.

– Eleverna är mer engagerade i Mitt i språket än vad de är med annat material. Med Mitt i språket är mina elever verkligen med.
Petra Schulze, lärare, Hyllievångskolan.  

 

Lyfter elevernas flerspråkighet
Tanken med materialet är att man ska kunna känna igen sig och att elevernas flerspråkighet och erfarenheter används som resurser för språkutvecklingen.  

– Eleverna är mer engagerade i Mitt i språket än vad de är med annat material. Med Mitt i språket är mina elever verkligen med, säger Petra.

Eleverna fortsätter att arbeta med bilden från storbilden i arbetsboken. Mitt i språket får högt betyg:

– Det är jättekul att jobba i boken! 

– Det finns mycket att rita och det är många uppgifter, säger Cordelia och Emilia.

– Vi tycker om Mitt i språket. Vi har lärt oss svåra saker. Det var svårt att lära sig en och ett, säger Salah och Hasan. 

Jobbar med högläsning
Högläsning och att läsa tillsammans är en viktig del av språk- och läsundervisningen. I lärarhandledningen finns mycket stöd för högläsning och även högläsningstexter. 

– Jag släcker ner så vi har det väldigt lugnt och så läser jag texten högt. Eleverna funderar över lässtrategier som vi jobbar parallellt med. Sedan tar jag upp texten på storbild och läser den igen och de får följa med i texten, säger Petra. 

Därefter är det dags att läsa texten en tredje gång och då får de elever som vill hjälpa till att läsa högt. 

– Och de älskar det momentet! Sedan återberättar vi texten. Då kommer allt möjligt, som de tänker på, säger Petra. 

Eleverna älskar sångerna 
I Mitt i språket finns också sånger, kopplade till innehållet som skapar en möjlighet att utveckla språket med hjälp av musikens puls och rytm.

– Eleverna älskar sångerna! De är jättebra och ibland sätter vi på sångerna på slutet på fredagen och bara lyssnar och njuter, säger Petra. 

Sångerna finns även översatta till arabiska.
– Det är en styrka. I den här klassen har vi många barn som pratar arabiska, avslutar Petra.

Nyfiken på Mitt i språket? 

Läs mer, bläddra i smakprov och beställ ditt Premiärpaket av Mitt i språket med provexemplar av Läsebok, Arbetsbok och Lärarhandledning.

Läs mer 

21 Apr 2021