Nya Gleerups matematik 7-9 är här!

Nu finns Gleerups matematik 7-9 i en helt ny version. Det heltäckande läromedlet är uppbyggt utifrån det centrala innehållet och består till största delen av självrättande digitala uppgifter på tre svårighetsnivåer. Dessutom hittar du kommunikativa gruppuppgifter där eleverna får träna alla förmågor.

Nya Gleerups matematik

•  Interaktiva, självrättande uppgifter i tre svårighetsnivåer
•  Kommunikativa gruppuppgifter där eleverna får träna alla förmågor
•  Filmade teorigenomgångar som ger en grundläggande förståelse
•  Självrättande diagnoser och självbedömningar
•  Fylligt lärarmaterial med muntliga och skriftliga prov och planeringstips

Lätt att individanpassa

I Gleerups nya matematik finns interaktiva, självrättande uppgifter på tre olika svårighetsnivåer. En fördiagnos med självbedömning ger vägledning för att välja nivå. 

Efter grundkursen finns en kapiteldiagnos i två nivåer och därefter "Fördjupning" med lite större utmaning och "Träna mera" för ytterligare basträning. 

Utveckla alla förmågor

I vardagsnära mindre projekt, "Tillämpa förmågorna" får eleverna träna förmågorna i ett sammanhang och se nyttan med att använda matematik. Arbeta gärna med uppgifterna i grupp för att öva extra på den kommunikativa förmågan.

Metodtips, prov och bedömning

I det fylliga lärarmaterialet hittar du metod- och planeringstips, stöd för undervisningen, läxor, muntliga och skriftliga prov med bedömningsanvisningar och matriser för dokumentation. För eleverna finns självrättande diagnoser och självbedömningar. 

Enkel och tydlig struktur

Gleerups nya matematik har en enkel och tydlig struktur. Varje delavsnitt innehåller teori, gruppuppgift, övningar och "Träna mera". I varje avsnitt hittar du en lista över avsnittets begrepp med förklaringar. Eleverna kan ta del av teorin på det sätt de önskar, genom att läsa teoritexten eller titta på film.

21 Aug 2019