Hur kan teologi och religionsvetenskap utvecklas och förnyas i en ny tid?

Människor har genom alla tider funderat över verklighetens grund och livets mening. Nya boken Systematiska studier av kristen och muslimsk tro är en introduktionsbok till ämnet systematisk teologi. Den tar sig an frågorna om de traditionella trosföreställningarna, hur de har gestaltats i historien, hur de har utvecklats och hur de kan förstås i dag. Möt redaktörerna till boken – Mohammad Fazlhashemi och Mattias Martinson.

Vilka aktuella frågor tas upp i boken?
– Boken relaterar till en rad centrala existentiella frågor som är mycket aktuella under vår tid. Det gäller allt från frågor som rör verklighetens grund, existensens mening, hur vi ska förstå livet, lidande och död till frågor som handlar om synen på Gud och varifrån vi kommer. Att försöka formulera en introduktion till dessa frågor med ett brett ämnesfokus är mycket angeläget.

Varför kom boken till?
– Systematisk teologi är ett akademiskt ämne med sina historiska rötter i den kristna traditionen, vilket har fått oss att fundera över hur ämnet kan utvecklas och förnyas i en ny tid. Vid Uppsala universitet ligger islamisk teologi, kristen teologi och sekulär livsåskådningsforskning under samma ämnesnamn, nämligen systematisk teologi. Vi som verksamma inom området kände ett behov av att ta ett samlat grepp kring de här frågorna utifrån både ett kristet och muslimskt perspektiv samt ur ett livsåskådningsperspektiv.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Den här boken bygger på de medverkande författarnas forskningsområden och är samtidigt unik i sitt slag eftersom den diskuterar en rad centrala frågeställningar utifrån historiskt mycket olika och ofta konkurrerande perspektiv i en och samma bok. Studenterna kommer att se både likheter och skillnader mellan kristen och muslimsk teologi.

Hur, var och av vem kan boken användas?
– Boken är tänkt som en introduktionsbok för studenter inom teologi och religionsvetenskap på grundläggande nivå. Men den är egentligen användbar för alla som är intresserade av dessa frågor.

Mohammad Fazlhashemi (red.) är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och verksam som ämnesföreträdare med inriktning mot islamisk teologi inom ämnet systematisk teologi.

Mattias Martinson (red.) är professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet, och verksam som ämnesföreträdare med inriktning mot livsåskådningsforskning och kristen teologi inom ämnet systematisk teologi. 

Övriga medförfattare är Thomas Ekstrand och Maria Essunger, båda universitetslektorer och docenter i systematisk teologi vid Uppsala universitet samt Emin Poljarevic, lektor i islamisk teologi och filosofi och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.
 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Systematiska studier av kristen och muslimsk tro  

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

13 Okt 2021