Hur stärker man ledarskapet i förskola och skola?

Ledarskapet i skolan är ständigt aktuellt. Att fatta snabba och kloka beslut kräver ett tryggt ledarskap och handledning är här en viktig del för att stärka och utveckla ledarskapet både i klassrummet och i skolans övriga organisation. Nu kommer nya boken Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola. 

Den nya boken presenterar vad handledning innebär och ger exempel på olika modeller för handledningssamtal grundade i forskning. Så här säger redaktörerna Ulf Leo och Eva Amundsdotter om sin bok Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola. 

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Professionshandledning är ett sätt att stärka yrkeskunnandet och utveckla ledarskapet i förskola och skola. Frågor som tas upp i boken är olika dilemman i ledarskapet i skola och förskola och hur reflektion på olika sätt kan användas för att utveckla personer och grupper. Inte minst i dessa tider med pandemin är det viktigt att hitta sätt att stötta lärande och utveckling i skola och förskola.

Varför kom boken till?
– Boken är ett resultat av ett erfarenhetsutbyte i ett nätverk för professionshandledning inom ramen för det nationella rektorsprogrammet. Vi ville samla ihop våra perspektiv och erfarenheter och sprida till flera olika målgrupper. De författare som medverkar i boken har erfarenhet som handledare inom förskola och skola, både i Sverige och internationellt. 

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Denna bok är riktad mot ledare i förskola och skola, vilket gör den speciell. Den ger ledare i många olika roller kunskap om hur en grupp kan lyssna och lära gemensamt. 

Vad tar läsaren med sig efter att ha läst boken?
–Läsaren får med sig ett brett perspektiv på professionshandledning – såväl teoretiska som praktiknära beskrivningar av handledning. 

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området?
– Det kan vara svårt för blivande ledare inom förskola och skola att veta hur de kan organisera goda lärmiljöer mellan vuxna. Boken ger en ökad förståelse för det, både ur ett teoretiskt perspektiv och med praktiska exempel. 

Hur och var kan boken användas? 
– De flesta exempel i boken är hämtade från handledning med rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, men boken kan också användas av lärare, personal inom elevhälsan eller personal som arbetar med ledningsfrågor på huvudmannanivå. Den passar på kurser och program riktade mot skolan, men även program som har beteendevetenskaplig inriktning. 

– Vi tror att läsning av denna bok kan leda till att olika former av handledning etableras i högre grad på förskolor och skolor – i arbetslag, lärlag, inom barn- och elevhälsan eller i ledningsgrupper.

Ulf Leo (red.) är docent i rättssociologi med inriktning mot utbildningsledarskap, och arbetar som lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 

Eva Amundsdotter (red.) arbetar som lektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Perspektiv på handledning för ledare i skola och förskola

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

23 Sep 2020