Konflikter på jobbet? Ny bok ger råd för att förebygga konflikter 

Konflikter uppstår överallt i arbetslivet. Det är oundvikligt att vissa frågor skaver när människor har mycket med varandra att göra men samtidigt riskerar det att leda till både ineffektivitet och ohälsa. Hur gör man för att undvika att konflikter på jobbet övergår i stora bråk? Nu kommer nya boken Att bygga en robust samarbetskultur som ger konkreta råd för att skapa goda organisatoriska och sociala arbetsmiljöer.

– Att konflikter uppstår ibland på en arbetsplats är oundvikligt och under vissa omständigheter till och med faktiskt önskvärt – särskilt när det gäller olika uppfattningar om hur man bäst bör organisera sin verksamhet, säger Thomas Jordan, en av författarna till nya boken Att bygga en robust samarbetskultur.

Mycket att vinna på att lösa konflikter tidigt
Thomas Jordan är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av arbete med konflikter i arbetslivet, som utbildare, forskare, handledare och medlare.

– Men konflikter som inte hanteras i konstruktiva former kan få mycket negativa konsekvenser för både verksamhetens resultat, den psykosociala arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa. Därför finns mycket att vinna på att bygga en arbetsplatskultur som gör det lätt att lösa frågor tidigt, innan det hunnit byggas upp frustration, missnöje och misstro, säger Thomas Jordan.

Chefer och medarbetare illa rustade
Boken har han skrivit tillsammans med Helén Carlson och Anette Olheim som båda varit engagerade i djupa och allvarliga konflikter på arbetsplatser i sina roller som konsulter, utbildare, medlare och chefer. 

– I de flesta fall kan vi konstatera att konflikter hade kunnat hanteras på ett mycket tidigare stadium. Chefer och medarbetare har varit illa rustade för ett problemlösande samarbete, och man har hanterat konflikter oskickligt. Med en tydlig och sund organisation, en god samarbetskultur, och kunskap om hur man hanterar problem och irritation hade de här situationerna inte behövt uppstå, säger Helén Carlson. 

Förebygg problem i arbetsvardagen
Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men den viktigaste uppgiften bör vara att i förebyggande syfte se till att arbetsplatsen har beredskap för att lösa de frågor och problem som uppstår i arbetsvardagen och samarbeta. Det leder i sin tur till att konflikter uppkommer mer sällan, och om de ändå uppkommer inte får lika destruktiva förlopp. 

– Utifrån våra erfarenheter har vi länge velat skriva en bok som visar hur man kan bygga en kultur på en arbetsplats som är rustad för meningsskiljaktigheter och friktioner av och till, säger Anette Olheim.

Konkreta handfasta råd 
Den nya boken tar upp en mängd konkreta råd kring hur du skapar en robust samarbetskultur. Det handlar om ett systematiskt arbete för att stärka förutsättningarna för skickligt ledarskap, gott medarbetarskap, fungerande forum för problemlösning, en problemlösande samarbetskultur och en klar och stödjande arbetsorganisation. 

 – Det måste vara lätt att ta upp frågor och lösa dem i ett tidigt skede, innan det uppstår varaktig frustration på arbetsplatsen. Därför måste det finnas väl fungerande former för problemlösning på en arbetsplats, säger Anette Olheim.

Inspirationskälla som bidrar till välfungerande arbetsplatser 
Boken riktar sig till alla som har sådana roller att de kan bidra till att bygga en robust samarbetskultur: chefer, arbetsledare, projektledare, personalspecialister, skyddsombud, fackliga representanter, organisationskonsulter och givetvis studenter på utbildningar som förbereder för dessa roller i arbetslivet. 
 
– Vi hoppas att boken kommer att kännas som en inspirationskälla och att den kan bidra till såväl enskilda åtgärder, som till mer genomtänkta strategier för att systematiskt skapa förutsättningar för välfungerande arbetsplatser. Vårt fokus är att förebygga konflikter och att dra nytta av de skillnader som finns i synsätt, önskemål, personligheter och övertygelser, avslutar Thomas Jordan.

Läs mer om nya boken Att bygga en robust samarbetskultur

 

Hitta läromedel för just ditt område


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Högskola
 

Mer läromedel för mindre

Just nu hittar du många rabatterade läromedelspaket för hela grundskolan. 
Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla nyheter inför höstterminen!
Det nya stadsbidraget gäller för alla våra läromedelspaket.

Alla Gleerups läromedel är kvalitetssäkrade

Vikten av kvalitetssäkrade läromedel 

Att stärka tillgången till kvalitativa läromedel i skolan är ett av de enklaste 
sätten att öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. 
Hos Gleerups hittar du ett brett sortiment av läromedel av hög kvalitet. 

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Regeringen har pekat ut läromedel som en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och ambitionen är att alla elever ska få tillgång till bra läromedel genom ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!


Läromedelstipset

Gleerups läromedelsutvecklare tipsar om det allra bästa med olika läromedel för just din undervisning.

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!

 

 

08 Feb 2019