Lärarnas bästa tips kring att undervisa med Ord & Äventyr

Arbetar du med Ord & Äventyr i svenska i din klass på lågstadiet eller är nyfiken på hur serien fungerar? Lärarna Anna Johansson och Ellinor Roos som arbetat med Ord & Äventyr i flera år och läromedelsutvecklare Jessica Nööjd Eklund ger sina bästa tips för hur du kan arbeta med Ord & Äventyr i din undervisning.

– Eleverna blir så engagerade och tycker det är jätteroligt med de kooperativa övningarna. Det här med att det ska vara roligt och lustfyllt är så himla viktigt, säger Ellinor Roos, lärare i Helsingborg som i flera år har arbetat med Ord & Äventyr. 

Ellionor arbetar mycket med kooperativt lärande i sin undervisning.
– Jag vill verkligen lyfta att det finns många förslag på hur man kan jobba kooperativt, kopplat till innehållet i boken, vilket är värdefullt, säger Ellinor.

– Jag brukar kopiera upp övningarna för kooperativt lärande och dela ut i klassen, berättar Ellinor.

– Eleverna blir så engagerade och tycker det är jätteroligt med de kooperativa övningarna, berättar Ellinor Roos.

Anna Johansson som är lärare på Engelska skolan i Umeå uppskattar också lärarhandledningens alla förslag på kooperativa övningar.

– Jag går igenom de kooperativa övningarna som hör till varje kapitel och se vad som kan förberedas i förväg, säger Anna Johansson.

– Jag går igenom de kooperativa övningarna som hör till varje kapitel och se vad som kan förberedas i förväg, säger Anna Johansson.

Spännande texter med cliffhangers
Ord & Äventyr utgår från den gemensamma läsningen i läseboken och textsamtal tillsammans i klassen. Ellinor tipsar också om att i förväg läsa igenom texten som ska användas vid den gemensamma genomgången så att man läser med flyt och har koll på vilka ord som är viktiga att prata om.  

Efter den gemensamma högläsningen, där eleverna kan följa med i sina egna böcker, uppmanar Ellinor eleverna att slå ihop sina böcker, så att de sedan kan fokusera tillsammans och prata vidare om texten som alltid avslutas med en spännande cliffhanger!
– Det blir också ett bra sätt att hålla spänningen vid liv tills nästa vecka och får barnen att längta efter läsningen, erfar Ellinor.

– En annan viktig sak i början av terminen är att checka av vilken nivå eleverna är på så att var och en får rätt läsebok, tipsar Anna.

Digitalt lärarstöd för gemensamma genomgångar och repetition
Till Ord & Äventyr finns ett digitalt lärarstöd som både Anna och Ellinor uppskattar. 

Anna lägger in ett pass i veckan då eleverna får jobba med de digitala övningarna.
– Eleverna tycker det är jättekul! Det blir en bra repetition och de elever som vill kan få lyssna på texten igen och vi pratar om samtalsbilderna och begreppsbilderna, säger Anna. 

– Repetition är kunskapens moder och eleverna får repetition på flera olika sätt när de arbetar med de kooperativa övningarna, i arbetsboken och med den digitala elevträningen. Jag tycker att Ord & Äventyr verkligen är jättebra på detta sätt, säger Ellinor.


Differentierad undervisning med Ord & Äventyr
Jessica Nööjd Eklund, läromedelsutvecklare för Ord & Äventyr, tipsar om att gå igenom de inledande delarna av Ord & Äventyr lärarhandledning.
– Det ger dig bra koll på hur du kan differentiera undervisningen med anpassningar och utmaningar för att möta olika elevers behov och kommer spara dig mycket tid, menar Jessica. 

– Missa inte Läsårsöversikten som finns längst bak i lärarhandledningen och ger en bra bild över de olika kapitlen och hur lång tid du kan beräkna att jobba med vart och ett av dem, avslutar Jessica.

– Genom att gå igenom lärarhandledningens tips om hur du kan differentiera din undervisning så sparar du mycket tid, säger Jessica Nööjd Eklund.

Nyfiken på mer om Ord & Äventyr?

Se en inspelad webbträff där Ellinor, Anna och Jessica berättar mer om hur du kan arbeta med Ord & Äventyr.
 

25 Sep 2023