Läsglädje med nya Mitt i språket på Apelgårdsskolan

Med nya Mitt i Språket har lärarna Anna Blomberg och Annika Boij hittat ett läromedel som fångar eleverna och får dem att tycka att det är riktigt roligt att läsa. När vi besöker elever och lärare på Apelgårdsskolan är det lätt att smittas av deras energi och glädje över ett läromedel som man fattar!När eleverna i klass fyra på Apelgårdsskolan började arbeta med nya läromedlet Mitt i språket var den positiva responsen stor. Förutom ett ökat läsintresse i skolan så ville eleverna ta med boken hem:

Mitt i språket är så bra att jobba i hemma, jag fattar vad den handlar om och man kan förstå saker lätt, säger Sara, en av eleverna i årskurs 4.

För första gången riktigt roligt att läsa
Mitt i språket är en helt ny serie i svenska som andraspråk som lyfter elevernas flerspråkighet och erfarenheter som resurser för att arbeta med språket.

– Något av det bästa med Mitt i språket är att eleverna tycker att de äntligen fattar! För många är det för första gången riktigt roligt att läsa! säger läraren Anna Blomberg.

Något av det bästa med Mitt i språket är att eleverna tycker att de äntligen fattar! För många är det för första gången riktigt roligt att läsa!

Mitt i språket fångar alla
Anna och kollegan Annika Boij arbetar med nya Mitt i språket i en årskurs 4 respektive årskurs 2.

– Vi valde att jobba med Mitt i språket för att vi letade efter ett material som verkligen ger läslust och som kan fånga eleverna på deras nivå, säger Anna.  

Anna och Annika är överens om att det är viktigt att utgå från en nivå som inte känns för svår och att det är lättare att anpassa för elever som behöver ytterligare utmaningar än tvärtom.

– Det är inte lätt att hitta ett material som passar alla på allas nivåer. Men med Mitt i språket känner jag att jag fångar alla och eleverna tycker att det är roligt att läsa, säger Annika.

Många olika språk
På Apelgårdsskolan i Malmö går många elever med ett annat modersmål än svenska. I klassen vi besöker finns många olika språk - arabiska, marockanska, engelska, bosniska, serbiska, dari och persiska.

 

Eleverna uppskattar att Mitt i språket skildrar barn från olika delar av världen:

– Det är bra med boken att barnen är från många olika länder!

– Jag känner igen mig i alla individer i boken!

Sång och musik kopplat till innehållet
I Mitt i språket finns också inspelad musik och sångtexter. De härliga sångerna  är kopplade till innehållet, och är ett roligt sätt att utveckla språket med hjälp av musikens puls och rytm! När vi är på besök framför eleverna sången "Kroppen mår toppen" med rörelser. 

– Vi gillar sångerna. Bra att det finns rörelser till som vi gör. Vi rör på oss samtidigt som vi sjunger och lär oss nya ord, säger Sofia.

Gemensam läsning viktig
Annika brukar använda högläsningstexterna i lärarhandledningen och samtala om dem och låta eleverna återberätta med hjälp av sekvensbilderna som finns som kopieringsunderlag.

– Det är viktigt med gemensam läsning - att vi läser tillsammans och samtalar om innehållet - stannar upp och pratar kring enskilda ord. Orden följer med under veckan och lyfts även i andra sammanhang, säger Annika.

Lässtrategi och bygga ordförråd
Både Anna och Annika och deras elever arbetar med Mitt i språket varje vecka. Anna berättar att de arbetar med ett kapitel i taget, läser högt tillsammans, reflekterar över bilder och pratar om kluriga ord för att hitta lässtrategier och bygga ordförråd.

 – Jag är jätteglad att materialet är tänkt utifrån var varje elev befinner sig, säger Anna.

Med Mitt i språket känner jag att jag fångar alla och eleverna tycker att det är roligt att läsa!
 

Bilder förtydligar
Att skapa förförståelse är viktigt. Det digitala lärarstödet, där alla bilder bilder och texter finns att projicera, är en stor hjälp i det arbetet. Annika uppskattar att kunna peka på bilder och förtydliga ord och företeelser innan läsningen. 

– Vi samtalar alltid om bilderna först, innan läsningen, säger Annika.

– Mitt i språket är ett helt fantastiskt material, avslutar hon.

Nyfiken på Mitt i språket? 

Upptäck mer, bläddra i smakprov, lyssna på några av filmerna och se film! 

Mitt i språket, ny serie i svenska som andraspråk 

 

 

19 Okt 2020