Låt skolan testa digitala läromedel – tre tips för dig som skolledare

Skolan är i en tuff situation med extrem belastning och som rektor ställs du inför svåra prioriteringar. Är det då rätt tid att satsa på ett test av digitala läromedel - JA! Det är superenkelt att komma igång, vi hjälper till vid uppstarten och ger löpande stöd. Dessutom ger digitala läromedel helt nya möjligheter för eleverna och lärarna. Glöm inte att du som rektor är en nyckelperson! Just nu kan skolan testa digitala läromedel från Gleerups kostnadsfritt terminen ut. Här ger vi tre tips att tänka på.

Involvera alla 

Såväl lärare, skolledare, elever, specialpedagog och IKT-pedagog behöver involveras i arbetet med digitala läromedel utifrån olika behov och förutsättningar. 

Digitala läromedel kräver ett nytt arbetssätt och det är viktigt att inse att det kräver en bred implementering i organisationen. Investera i några högkvalitativa timmar i en gemensam uppstart i början och mycket är vunnet i längden.

Ta hjälp på vägen  

Det är inte krångligt att komma igång med ett digitalt läromedel, men för att snabbt upptäcka alla smarta funktioner är det en god idé att använda den hjälp som erbjuds. När ni testar digitala läromedel från Gleerups får skolan en egen dedikerad kontaktperson som håller uppstartsutbildning och ger fortsatt stöd och hjälp. 

På Gleerups supportcenter hittar du guider och en mängd korta instruktionsfilmer. Underskatta aldrig värdet av kontinuerlig input och utbildning - vi vill hjälpa till.

Koppla ihop digitala läromedel med skolutvecklingsfrågor

Låt läromedelsfrågan också omfatta perspektiv kring tillgänglighet och likvärdighet. Gärna kopplat till prioriterade utvecklingsområden: Läs- och språkutveckling, flerspråkighet, ämnesutveckling eller vad annat ni har i fokus på er skola. 

Glöm inte att du som rektor är en nyckelperson! Med digitala läromedel får du stora möjligheter att koppla samman det klassrumsnära perspektivet med skolutvecklingen i stort.

Låt skolan testa terminen ut!

Låt hela skolan testa Gleerups digitala läromedel  kostnadsfritt med både lärare och elever terminen ut! 

Ni får hjälp igång och allt stöd ni behöver för att genomföra ett test som ger er verklig nytta i vardagen.

 Läs mer och anmäl din skola  

14 Mar 2022