Många nyheter i Gleerups historia 7-9

Lagom till skolstart finns det mycket nytt innehåll i Gleerups historia 7-9.  Hela läromedlet kommer att anpassas till kommande reviderade kursplaner, och vi har redan tjuvstartat! I två block har innehållet och strukturen omarbetats: Revolutionernas tid och Efterkrigstiden.  Upptäck allt nytt och kom gärna med feedback till oss om vad du tycker!

 

Arbeta språkutvecklande

Det nya innehållet och strukturen stöttar dig i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. I början av varje block finns en introduktion med innehåll som passar bra att  använda för att väcka elevernas förförståelse och intresse. 

Bildspel, ord och begrepp, övergripande frågor

  • I introduktionen till varje block finns bildspel. Använd dem gärna i inledande diskussion med dina elever.  I lärarmaterialet hittar du förslag på frågor och annat bakgrundsmaterial som stöd.
     
  • Under Ord och begrepp finns de viktigaste orden från avsnittet samlade. Prata kring dem med dina elever, både på en språklig och innehållslig nivå!  Även här finns stöd i lärarmaterialet.
     
  • Övergripande frågor underlättar för eleverna  att hitta textens fokus och bli “bättre läsare”.  I lärarmaterialet finns kommentarer till frågorna. 

Vi vill veta vad du tycker!

Vad tycker du om det nya innehållet och upplägget i Gleerups historia 7-9? Vi är nyfikna! Hör av dig med dina kommentarer till läromedelsutvecklare Inger Blomquist, inger.blomquist@gleerups.se. 

19 Aug 2019