Massor av digitala nyheter väntar på dig!

Terminen är i full gång och vi ser fram emot en spännande vår! Redan nu hittar du en mängd nyheter i Gleerups digitala läromedel och under året kommer det löpande att fyllas på med ännu fler som alla förenklar ditt arbete i vardagen.

Att välja digitala läromedel från Gleerups ger dig tillgång till ett ständigt aktuellt innehåll. Men det slutar inte där. Parallellt med att vi utvecklar innehållet i våra läromedel utvecklar vi också nya smarta funktioner som hjälper till att individualisera och stöttar dig i din undervisning. 

Nu har vi släppt flera nyheter som du kan upptäcka på en gång:

Många nya filmer 

Redan nu hittar du nya filmer i Gleerups läromedel i SO och NO 4-6 med en kort sammanfattning av innehåll, viktiga begrepp och diskussionsfrågor. Det kommer löpande att fyllas på med 150 kortare filmklipp och 35 längre filmer i alla läromedel i NO och SO, 4-6. 

Titta på en film för 4-6 

För 7-9 hittar du inom kort nya filmer som med utgångspunkt i det centrala innehållet ger förförståelse och förklarar nyckelbegrepp i NO och SO. Under våren fylls de löpande på med över 200 nya filmer. Filmerna finns tillgängliga på svenska för alla som använder Gleerups digitala läromedel. Dessutom är de översatta till engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja.*

Titta på en exempelfilm för 7-9

Läsguide

Alla som använder ett eller flera av Gleerups digitala läromedel i åk 4-9 får nu tillgång till en övergripande läsguide. Du hittar Läsguiden bland dina läromedel.

Läsguiden ger eleverna strategier att använda före, under och efter läsningen. 

Titta på en film från Läsguiden 

Färdiga planeringsförslag

Med planeringsverktyget i Gleerups digitala läromedel skapar du egna teman, arbetsområden och planeringar direkt i dina läromedel. Innehållet kan du hämta både från dina digitala läromedel och helt andra källor. Nu hittar du dessutom färdiga planeringsförslag från Gleerups som omfattar allt från någon enstaka lektion till flera veckor. Flera av planeringsförslagen ger tips på ämnesövergripande teman, medan andra utgår från ett och samma läromedel.

Så använder du planeringsverktyget och Gleerups planeringar

Ordbok

En ny ordbok gör det möjligt att markera valfritt ord och få en ordförklaring direkt i det digitala läromedlet. Ordförklaringen går dessutom att få uppläst med talsyntes.

Så använder du ordboken

Översättning

Sedan tidigare kan du översätta ditt digitala läromedel till ett annat språk med hjälp av Google Translate. Nu har vi integrerat Googles översättningsverktyg direkt i samtliga läromedel, vilket förenklar möjligheten att översätta texten. Översättningen går även att lyssna på med talsyntes på respektive språk. 

Så använder du översättningsverktyget

Inläst text

I alla digitala läromedel finns det möjlighet att lyssna på texten med medföljning med hjälp av talsyntes. 

Nu är det också möjligt att lyssna på de flesta av Gleerups digitala läromedel med inläst tal*. 

Fler nyheter att längta efter under 2020: 

Bättre möjligheter att följa aktivitet och framsteg
Till hösten blir det enklare att få en bra överblick i Gleerups digitala läromedel. Eleverna får större möjligheter att följa sitt eget arbete och sina framsteg. Helt nya vyer gör det enklare för dig som lärare att snabbt få en bild av hur det går för såväl klass som enskild elev. 

Studiestöd på flera språk 
I flera av Gleerups digitala läromedel finns studiestöd på modersmål integrerat*, en inläst pedagogisk bearbetning av olika läromedel som förklarar innehållet på elevens modersmål.  Under 2020 kommer studiestödet finnas tillgängligt för ännu fler ämnen och på fler språk. 

Lättläst
I Gleerups NO och SO 7-9 finns idag möjlighet att välja lättlästa textversioner som ett alternativ till grundtexterna. Senare under året kommer även NO och SO för 4-6 löpande att få lättlästa textversioner.

Förbättrat stöd för Microsoft Teams
Under 2020 förbättrar vi stödet för Microsoft Teams. Precis som du redan kan dela både enskilda läromedelsartiklar och färdiga planeringar direkt till Google Classroom kommer du att enkelt också kunna dela till Microsoft Teams genom ett enda knapptryck.

Förenklad tillgång till digitala läromedel
Under 2020 förenklas tillgången till digitala läromedel genom Skolsynk för Google. För de skolor som ansluter sig till tjänsten innebär det att skapandet av användarkonton automatiseras. Tillsammans med single-sign-on för Google får lärare och elever sömlös tillgång till sina digitala läromedel.  

*Tjänsten kräver att skolan har licens hos ILT Inläsningstjänst
 

Vill du testa alla nyheter själv?

Passa på att prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar och upptäck alla nyheter och nya  möjligheter för din undervisning. 

Jag vill prova!

07 Feb 2020