Metodologi – för studier i, om och med förskolan

Att skriva uppsats är en viktig del av förskollärarutbildningen såväl som andra utbildningar. Det är också en del av utbildningen som många studenter upplever som särskilt utmanande. Att få konkreta redskap – såväl som en orientering i ett vetenskapligt sätt att tänka – är därför både nödvändigt och efterlängtat. Nu finns boken Metodologi – för studier i, om och med förskolan som gör just detta. Möt redaktörerna för boken, Annika Åkerblom, Anette Hellman och Niklas Pramling.Varför kom boken till?
– Boken har sin grund i erfarenheter som vi fått som kursledare och lärare på förskollärarutbildningen i Göteborg och Malmö. Det var den bok vi själva saknat i vår egen undervisning, en bok som skulle kunna ge ingående och samtidigt praktiknära svar på studenters frågor och tankar om vetenskaplighet i relation till praktiken i förskolan.

Varför ska man välja denna bok framför andra?
– Det finns flera anledningar. Boken är handfast. Den visar konkret hur till exempel teorival är direkt relaterat till metodval, och hur man kan skapa goda förutsättningar för att genomföra ett examensarbete. Boken presenterar flera olika sätt att göra vetenskapliga arbeten. Den ger också studenten en större förståelse för vad vetenskaplig kunskapsbildning innebär. Bokens författare kommer från en mängd olika universitet och högskolor och har därför stor bredd vad gäller traditioner vid olika lärosäten.

Vad kommer läsaren att ta med sig efter att ha läst boken?
– Vi hoppas att studenten ska få en bättre förståelse för vad vetenskap är och vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär. Vi vill också att boken ska stötta eleven att genomföra sitt examensarbete. Det vore dessutom roligt om studenten känner att en framtida fortbildning blir lockande. Detta är viktigt då forskning sker alltmer i samverkan mellan verksamma förskollärare och forskare. 

Vad är svårt inom området och hur kan boken hjälpa?
– Studenter har ibland svårt för betydelsen av teori – vad teori är och vilken roll den spelar för ens uppsatsarbete. Det kan också vara svårt att förstå hur teori, metod och analys hänger samman i en uppsats. Dessa saker är därför något vi och våra medförfattare speciellt lagt vikt vid i boken. 

Hur och var kan boken användas?
– Boken är i första hand avsedd för förskollärarutbildningens metodkurs vid uppsatsskrivande av examensarbete. Men den är också användbar som handbok och uppslagsbok (Hur kan man förklara vad en teori är? Vad innebär etnografi? Vad är praktiknära forskning? och så vidare) och på kurser där olika teorier är viktiga. Även om förskollärarutbildningen är i centrum, är bokens kapitel lika relevanta för att skriva uppsats i andra lärarutbildningar och närliggande utbildningar, samt på magister- och masterutbildningar inom samma fält.


Redaktörer är Annika Åkerblom, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, Anette Hellman, docent i pedagogik, och Niklas Pramling, professor i pedagogik – samtliga vid Göteborgs universitet. Bokens övriga författare är väl etablerade forskare från olika lärosäten.
 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Metodoligi för studier i, om och med förskolan

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

17 Feb 2021