Lgr22 – har du koll på förändringarna? 

Från höstterminsstarten gäller den nya läroplanen och de nya kursplanerna  Lgr22 för grundskolan. Har du koll på vad förändringarna innebär? Hur påverkas dina läromedel? Möt läromedelsutvecklarna Erik Rönningberg och Niclas Ekelund om förändringarna med Lgr22. 

Med Lgr22 får du som lärare bättre verktyg för ditt arbete. I syftestexten betonas fakta och förståelse. Det centrala innehållet är anpassat i omfattning, konkretion och progression, och kunskapskraven är mindre detaljerade.  

Förändringarna i kursplanerna påverkar förstås också läromedlen. Gleerups har följt Skolverkets arbete med Lgr22 och alla läromedel har justerats eller gjorts om för att följa de nya kursplanerna. 

Dialog med Skolverket 
– På redaktionen har vi sedan en lång tid jobbat med förändringarna. Vi var med i ett tidigt skede då alla förlag blev inbjudna till Skolverket och fick en egen dragning, säger Erik Rönningberg, läromedelsutvecklare i svenska och SO, åk 4-6.

– Det är första gången vi haft ett så nära samarbete med Skolverket och det har inneburit att vi har hunnit fundera en hel del kring förändringarna och vilka ändringar som behöver göras i våra läromedel, säger Niclas Ekelund, läromedelsutvecklare i matematik, NO och teknik, åk 7-9.

Helt nytt läromedel i historia 
I SO 4-6 har en hel del förändringar skett i kursplanerna som innebär att läromedlen justerats med nya kapitel. 

– I historia påverkade förändringarna så mycket att vi valde att göra ett helt nytt läromedel. Bland annat svänger fokus mot svensk historia och då krävs stora förändringar, säger Erik. 

Passar på att göra förbättringar 
För ämnena matematik, fysik, kemi och biologi 7-9 är inte ändringarna så revolutionerande. 

– Vi ville ändå passa på att göra förbättringar i läromedlen och framförallt handlade det då om struktur i innehåll. Vissa områden är nedflyttade till mellanstadiet i nya Lgr22. Men vi låter ändå de bitarna finnas kvar så att man kan välja om och när man vill arbeta med dem, säger Niclas.  

– En stor del av vårt jobb har varit att diskutera fram och tillbaka och göra avvägningar vad gäller undervisningstradition och förändringar i kursplanen. Vi försöker alltid hitta en väg där nya förändringar och tradition i skolans undervisning kan mötas, säger Erik. 

Stort fokus på fakta och förståelse  
I Lgr22 lyfts ämnets karaktär. Syfte och centralt innehåll får tydligare fokus i undervisningen med större betoning på fakta och förståelse. 

– Här tycker vi att vi är väl förberedda eftersom Gleerups läromedel har stort fokus på fakta och förståelse från början. Vi har nu fyllt på med mer faktabetonade frågor, säger Niclas.  

– Min personliga uppfattning är att det är bra förändringar vad gäller för SO 4-6 som uppskattas av lärarna och i slutändan även av eleverna med färre kunskapskrav som blir enklare att koppla till centrala innehållet, avslutar Erik.  
 

Webbträff: Fokus Lgr22 

Titta på en inspelad webbträff med fokus på Lgr-22 - förändringar i våra läromedel från den 19 okt. 

Du möter Gleerups  läromedelsutvecklare Erik Rönningberg och Niclas Ekelund i ett samtal med Lotta Persson, Gleerups.  

Titta på webbträffen

03 Okt 2022