Navet – nya digitala läromedel för fordons- och transportprogrammet

Nu kommer Navet Fordonsteknik och Navet Branschkunskap – två helt nya digitala läromedel för fordons- och transportprogrammets första år. 

Navet riktar sig till de två kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschen. Serien består av ett digitalt läromedel för respektive kurs som kompletteras med tryckta häften med praktiska övningar. 

Navet Fordonsteknik

Nytt digitalt läromedel för kursen Fordonsteknik – introduktion.

Läs mer

Prova gratis i 30 dagar 

Navet Branschkunskap

Nytt digitalt läromedel för kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Läs mer

Prova gratis i 30 dagar


Digitala läromedel med ett pedagogiskt upplägg

De digitala läromedlen innehåller tre huvuddelar: faktatexter, övningar och självtester.

Faktatexterna förklarar på ett pedagogiskt sätt den fakta eleverna behöver ha med sig från respektive kurs. I anslutning till texterna finns en mängd filmer inbäddade. 

Övningarna baseras oftast på praktiska utbildningsmoment. Urvalet av övningar är tolkningar av ämnes- och kursmål, kombinerat med den tradition som finns inom branschen och programmet. Det är övningarna som leder eleven i arbetet att nå de mål som finns i kursen och ämnet. Övningarna har både en teoretisk och en praktiskt del. Den teoretiska delen gör eleven i det digitala läromedlet. Den praktiska delen av övningen görs i skolans verkstad eller på APL enligt de tryckta Navet-häftena.

Övningarna i det digitala läromedlet är uppdelade i tre nivåer:

  • Nivå 1 har jämfört med nivå två och tre ett större antal frågor, alla med automatisk rättning.
     
  • Nivå 2 är ibland delad i två delar. Frågor med automatisk rättning samt frågor med fritextsvar. Färre frågor än i nivå 1, men som är lite mer krävande.
     
  • Nivå 3 har endast fritextfrågor. Dessa uppgifter kräver att eleven kan analysera och dra slutsatser.

Alla övningar har ett självtest. Här får eleven möjlighet att testa sina kunskaper efter att ha gjort en övning. Alla frågor rättas automatiskt.

Följ upp resultat

Lärarversionerna av de digitala läromedlen innehåller, förutom det som finns i elevversionerna, kursprov som utskrivbara pdf:er. Lärarlicenserna ger dig dessutom möjlighet att administrera klassen och följa upp alla elevers resultat i övningar och kunskapstester. 

Praktiska arbetsuppgifter

Serien kompletteras med ett tryckt häfte för respektive kurs, som är lätt att ta med sig ut i verkstaden. Här finns beskrivningar och instruktioner för arbetsuppgiften samt uppföljningsfrågor som leder eleven, samt gör det enklare för dig som lärare att följa upp elevens arbete.

Navet Fordonsteknik P

I Navet Fordonsteknik P hittar du de praktiska delarna av övningarna för kursen Fordonsteknik – introduktion.

Läs mer

Navet Branschkunskap P

I Navet Branschkunskap P hittar du de praktiska delarna av övningarna för kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. 

Läs mer 

29 Okt 2019