Ny bok i naturvetenskap vill stärka unga att ta ställning och agera

Utgångspunkten för boken Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap – för agens i vardag och samhälle är en undervisning som bidrar till elevernas förmåga att förstå, ta ställning och agera i sin vardag och i viktiga samhällsfrågor. För att nå dit krävs, enligt bokens författare Lena Hansson, Lotta Leden och Anders Jönsson, en förändring av den undervisning som traditionellt bedrivits i de naturvetenskapliga ämnena – både vad gäller ämnesinnehåll och undervisningsformer.

Varför kom boken till?
– Vi upplevde ett behov av en bok som kan inspirera lärare och lärarstudenter i naturvetenskapliga ämnen till en undervisning som bryter mot rådande undervisningstraditioner och fokuserar på en undervisning för agens i vardag och samhälle. Agens handlar om handlingsberedskap och att eleverna ska få möjlighet att äga en fråga, bli delaktiga som aktörer, ta initiativ och påverka. I boken har vi beskrivit ett antal pusselbitar som behövs för att förverkliga en sådan undervisning i naturvetenskap.

Vad hoppas ni att läsaren ska ta med sig?
– Vår förhoppning är att bokens kombination av teoretiska perspektiv och konkreta exempel ger läsaren möjligheter att reflektera kring de didaktiska val de gör som lärare. Vi hoppas även att lärare och lärarstudenter kan bli inspirerade att utforska vad en undervisning i naturvetenskap som syftar till agens kan innebära. I boken finns därför undervisningsexempel som är tänkta för biologi, fysik och kemi i F–3, 4–6, 7–9 och naturkunskap på gymnasiet.

Varför är detta ett viktigt ämne?
– Många elever upplever att naturvetenskapsundervisningen inte är relevant för livet utanför skolan, trots att många av de frågor som diskuteras i samhällsdebatten och de problem vi behöver lösa har kopplingar till naturvetenskap.

Vad är det som studenter – och yrkesverksamma – tycker är svårt inom området och hur kan den här boken hjälpa dem?
– Undervisningstraditionerna i de naturvetenskapliga ämnena är starka. Det kan därför vara svårt att se alternativ. Boken försöker visa på sådana alternativ och bidra med konkreta redskap som lärare kan använda för att förverkliga en undervisning som bidrar till agens i vardag och samhälle.

Vem är boken tänkt för?
– Boken kan användas som kursbok i lärarutbildningen F–3, 4–6, 7–9 och naturkunskap på gymnasiet. Den kan även användas i kompetensutveckling för lärare – som inspiration till enskilda lärare eller lärarlag.

Författare till boken är Lena Hansson, professor i naturvetenskapernas didaktik, Anders Jönsson, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik samt Lotta Leden, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik – samtliga vid Högskolan Kristianstad.
 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

31 Mar 2022