Ny bok stöttar lärare i dagliga konfliktsituationer

Många lärare upplever idag en osäkerhet kring hur de ska göra när ett klassrum blir stökigt eller konflikter uppstår. Nu kommer boken Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus som fokuserar på lärarens ledarskap i vanligt återkommande konfliktsituationer.

– I dagens skola handlar många konflikter inte bara om det som händer innanför skolans ramar. Svåra och ibland kontroversiella frågor kommer ”vandrande in” tillsammans med elever, säger Ilse Hakvoort som är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet en av författarna till Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
 
Hon har under många år forskat inom fredsutbildning, är utbildad till grundskollärare och har därefter studerat utvecklingspsykologi. 

Efterfrågar utbildning för konflikthantering 
– Lärarstudenter och lärare efterfrågar mer utbildning om att hantera de spänningar de möter och jag ser många kopplingar till fredsutbildning. Konflikthantering i skolan har intresserat mig de senaste 20 åren och jag har länge samarbetat med andra intresserade kollegor, säger Ilse Hakvoort. 

Den nya boken vill bidra med både teoretisk och praktisk kunskap så att lärare inspireras till att utveckla en större säkerhet i konfliktsituationer.

Utmaning att hantera dagliga konflikter
– När vi lyssnar på lärare och läser vad som skrivs i sociala media om lärares arbete så anar vi att många ser en utmaning i att hantera dagliga konflikter som uppstår i skolans värld, säger Agneta Lundström också författare och lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. 

Agneta Lundströms forskning och undervisning har fokuserat på konflikthantering samt professionella möten med elever i socioemotionella svårigheter. 

– Boken kan läsas efter vad som intresserar läsare mest just nu. Kapitlen är skrivna fristående från varandra och inleds med en konkret situation som senare tolkas med stöd av teori och som därefter kompliceras vilket leder till att nya teorier behövs. Slutligen ställs frågor till läsare utifrån deras egen erfarenhet, säger Agneta Lundström. 

Elever har behov som krockar
Det kan vara svårt att beskriva vad som egentligen sker i samspelet elever emellan.  

– Några elever kan inte hantera skolans vardag för att det är för svårt eller för många intryck för dem och istället blir de arga på klasskamrater eller bara ger upp. Elever kan ha helt olika behov som krockar med varandra. Några vill att det ska gå fort och andra vill att det ska gå lugnt tillväga. Några vill ha tyst och andra behöver få ventilera högt för att lära sig, säger Agneta Lundström. 

Konflikter i sociala medier 
Användning av sociala medier skapar nya forum för bråk och osämja oftast utanför lärarens kontroll.

– En konflikt kan uppstå i ett klassrum och sedan förvärras genom sociala medier. Många blir plötsligt inblandade och det verkar vara möjligt för elever att skriva saker som de inte skulle säga i ett direkt möte, säger Ilse Hakvoort. 

– Därför är det klokt att föra förberedande samtal med klassen om just detta och göra det återkommande så det inte bara ”råkar hända”, säger Agneta Lundström. 

Att hitta styrkor i ledarskapet
Boken riktar sig till blivande lärare och fritidspedagoger, specialpedagoger, stödpersonal, rektorer och föräldrar.
 
– Lärare är olika som personer och har olika styrkor i sitt ledarskap. Det är där medvetenheten bör utvecklas. Att berätta för varandra hur det brukar vara under en vanlig dag kan leda fram till en förståelse för vilka kollektiva styrkor som behöver utvecklas inom ett arbetslag.

– Varje enskild lärare behöver inte vara en perfekt människa. Tvärtom kan en dos av ödmjukhet inför elevers olikheter förstärkas av lärares vetskap om sina egna brister. Organisationen där lärare verkar bör vara tillräckligt trygg och konstruktiv för att öppna för samtal och kollektiv reflektion, avslutar Agneta Lundström.

Läs mer om Pedagogiskt ledarskap med konfliker i fokus

21 Mar 2019