Nya Exponent – matematik för de yrkesförberedande programmen

Inför höstterminen kommer Exponent 1a och 2a i ny skepnad. Läromedlen har anpassats enligt de nya kursplanerna som börjar gälla den 1 juli. Vad utmärker nya Exponent? På vilket sätt kan Exponent stötta både dig och dina elever? Möt Olga Pugachova, läromedelsutvecklare i matematik Gleerups, som berättar om allt nytt i Exponent. 

Jag och läromedelsförfattarna är övertygande om att lust och motivation ökar om eleverna förstår kopplingen mellan deras specifika karaktärsämne och kärnämnet matematik, säger Olga. 

Exponent 1a och 2a har reviderats och inte bara anpassats efter de nya kursplanerna utan också för att passa undervisningen och eleverna på de yrkesförberedande programmen ännu bättre. 
 
– Teorin förklaras i små steg och många matematiska regler och lagar visas med illustrerade bilder, berättar Olga. 
 
Många olika uppgiftstyper
I Exponent finns många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sex matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen. Här finns en mjuk progression bland övningsuppgifterna. 
 
– I Exponent finns gruppaktiviteter, mer tidskrävande utmaningar, gruppuppgifter och reflekterande frågor, som gör det enkelt att variera undervisningen och hjälper eleverna att utvecklas i sin egen takt, berättar Olga. 
 
– Här finns också återkommande kunskapskontroller i form av tester, övningar och omfattande problem som ger eleverna repetition och bra träning inför de nationella proven, fortsätter hon.

Matematiska moment kopplade till karaktärsämne
Genom Exponent-serien länkas elevernas karaktärsämne ihop med kärnämnet matematik. 

– Här finns en programanpassad del dit eleverna länkas från övriga delar i läromedlet för att träna på matematiska moment relaterade till de olika karaktärsämnena, säger Olga.
 
– I nya Exponent finns ett utökat antal uppgifter anpassade till karaktärsämnena. Dessa uppgifter täcker in alla de tolv yrkesförberedande programmen, berättar Olga. 

Väcka lust och motivation 
Att väcka lust och motivation för matematiken bland eleverna kan vara en utmaning. 
 
– Jag och läromedelsförfattarna är övertygande om att lust och motivation ökar om eleverna förstår kopplingen mellan deras specifika karaktärsämne och kärnämnet matematik, berättar Olga. 

Nyfiken på nya Exponent?

Vill du veta se mer av nya Exponent? Just nu kan du bläddra igenom allt innehåll i Exponent 1a helt kostnadsfritt . Passa på!

Digitalt blädderex
 

Klicka dig vidare och läs mer om Exponent 1a och 2a tryckta och digitala läromedel!

02 Jun 2021