Nya möjligheter med digitala läromedel ur ett rektorsperspektiv

Många rektorer har ställts inför svåra prioriteringar under våren med hög belastning på landets skolor. Är det då rätt tid att satsa på ett test av digitala läromedel? Svaret är: ja! Vi på Gleerups hjälper er igång och ser till att ni får allt stöd ni behöver för att genomföra ett test som ger er verklig nytta i vardagen. I Motala samlades kommunens rektorer för att diskutera möjligheterna med digitala läromedel ur ett rektorsperspektiv. 

Låt skolan testa digitala läromedel

Motala kommun har inlett ett gemensamt arbete med digitala läromedel på kommunens skolor som en del i att skapa en ökad likvärdighet på skolorna.

– Först nu har vi en bra grund med gemensamma digitala läromedel på skolorna. Här såg jag ett behov av en motivationshöjare för alla rektorer. Jag vill att var och en ska se fördelarna med digitala läromedel för att kunna implementera användningen i sin egen organisation, säger Kent Landoff, stabschef på Bildningsförvaltningen, Motala kommun.  

Rektor nyckelperson för lyckad implementering
Därför samlade Motala kommun 20-talet rektorer i en rektorsworkshop tillsammans med Gleerups.

– För att lyckas med implementeringen av ett digitalt arbetssätt är rektorn en nyckelperson! Det är rektor tillsammans med lärare som håller samman det systematiska kvalitetsarbetet och kan koppla ihop det med möjligheterna i de digitala läromedlen, säger Lotta Persson, processledare på Gleerups, som höll i rektorsworkshopen.   

Jag är väldigt nöjd med rektorsworkshopen och den hölls på en mycket bra nivå. I efterhand vet jag att deltagarna nu ser fördelar som de inte upptäckt tidigare, säger Kent. 

Likvärdig användning av läromedel viktig
Ett digitalt arbetssätt handlar inte bara om likvärdig tillgång utan också om likvärdig användning. Därför är det viktigt att alla pedagoger vet vilka möjligheter man har med digitala läromedel. 

– Att utgå från de utmaningar och mål man har på skolan och sedan koppla på de digitala läromedlens möjligheter är ett smart arbetssätt. Det skapar en medveten användning av olika funktioner i digitala läromedel, säger Lotta. 

Mervärde i att lyfta pedagogiska diskussionen 
I Motala såg man också vikten av att alla rektorer skulle ha grundläggande kunskap av hur digitala läromedel fungerar. 

– Jag är väldigt nöjd med rektorsworkshopen och den hölls på en mycket bra nivå. Gruppen består av både de som själva undervisat med digitala läromedel och de som varken har intresse eller kunskaper för det. Men i efterhand vet jag att de nu ser fördelar som de inte upptäckt tidigare, säger Kent. 

– Jag ser ett stort mervärde med rektorsworkshopen för skolledarna genom att vi får in den pedagogiska diskussionen, fortsätter han. 

– Ditt engagemang som rektor är avgörande. Vi har sett hur de skolor som jobbat framgångsrikt har haft en skolledare som varit engagerad, avslutar Lotta.

Låt skolan testa terminen ut!

Låt hela skolan testa Gleerups digitala läromedel  kostnadsfritt med både lärare och elever terminen ut! 

Ni får hjälp igång och allt stöd ni behöver för att genomföra ett test som ger er verklig nytta i vardagen.

Läs mer och anmäl din skola  

04 Apr 2022