Nyfiken på UX-design i digitala läromedel?

Hur skapar man digitala läromedel som möter de behov som finns hos lärare och elever? En viktig del är användarupplevelsen. Möt Lucia Fryett och Jacob Hoff som är UX-designers och jobbar med utvecklingen av Gleerups digitala läromedel.UX betyder User Experience, alltså det som vi på svenska kallar användarupplevelse. Lucia Fryett och Jacob Hoff jobbar som UX-designers vilket innebär att de är med och utformar samt designar Gleerups digitala plattform.

– Vårt jobb är att se till att Gleerups digitala plattform är lätt att använda, löser de problem som användarna har och att den är trevlig, attraktiv och inbjudande, säger Jacob. 

I sitt dagliga arbete observerar de och pratar med användare för att förstå behov och identifiera problemområden. De ritar upp olika användarflöden, gör prototyper som de testar och sedan får feedback på.  

– Användarupplevelsen är viktig! Om inte UX får ta plats så är risken mycket stor att systemet blir onödigt svårt och komplicerat att använda, säger Lucia. 

Tillgänglighet måste vara med från början
När det gäller digitala läromedel är en viktig aspekt en hög tillgänglighet och att de fungerar för elever med särskilda behov. 

– Nyckeln är att inte se tillgänglighet som något som man lägger till i efterhand utan det måste vara med i tänket från början. Dessutom medför tillgänglighet att alla användare kan ha nytta av det, säger Jacob.

Till exempel kan god kontrast som behövs för den som har nedsatt syn, också göra det enklare för alla användare att läsa. Och läsinställningar som gör det enklare för någon med dyslexi, möjliggör för alla användare att personalisera och anpassa sin upplevelse efter sina egna preferenser.

– Det finns standarder och forskning som vi utgår från när vi jobbar med tillgänglighet och vi tar också hjälp från företag som är specialiserade på denna typ av granskning och som kan hjälpa oss på vägen, säger Lucia.

Kan aldrig göra alla nöjda
Användarna av Gleerups digitala läromedel kan vara allt mellan 7 år och 60+. Kan en och samma plattform verkligen fungera för alla?

– Hur gärna vi än vill så kan vi aldrig göra alla nöjda, utan det handlar alltid om att försöka göra det bästa för så många som möjligt. Vi anpassar olika delar av systemet efter vad lärare behöver när de är inloggade och samma sak för eleverna, säger Lucia. 

– Nu senast har vi till exempel specialanpassat systemet ytterligare för de allra yngsta åldrarna så att även övningarna har ett mer barnvänligt och inspirerande gränssnitt, fortsätter Jacob.

Utmaning att få veta om man lyckats
Som UX-designer är det en stor utmaning att få veta om man lyckats med de förändringar man genomfört. Hur får man egentligen veta vad användarna tycker?

– Först och främst så jobbar vi mycket med all den feedback som vi fångar upp via Gleerups support, säger Jacob. 

– Vi jobbar också med användarintervjuer och enkäter där vi går ut och pratar med användare eller tittar på när de använder olika funktioner i den digitala plattformen.
 
En viktig del är också att analysera data om till exempel var på skärmen användare klickar eller i vilken följd. På så sätt kan de se om funktionerna används som tänkt och även identifiera problemområden.

Läromedel – en produkt som gör skillnad 
– Det allra roligaste med att jobba med UX av Gleerups digitala läromedel är att få jobba med en produkt som gör skillnad både för lärare och elever inom något så viktigt som utbildning, säger Lucia. 

– Samtidigt är det också det “läskigaste”, för det ställer större krav på oss att det som vi designar verkligen blir bra och fungerar för lärare och elever, avslutar hon.

Vill du prova själv? 

Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar och upptäck alla smarta funktioner och egenskaper som gör det möjligt för elever att arbeta flexibelt och inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar.

Jag vill prova 

12 Nov 2020