Öppna frågor – en guide till bättre svar

Nu kommer en eftersökt och efterlängtad bok för alla som vill bli bättre på att intervjua. Öppna frågor – en guide till bättre svar riktar sig till blivande – och yrkesverksamma –  journalister och ger konkreta tips för att planera, strukturera och genomföra intervjuer. Möt författarna till boken Olli Seuri och Andreas Mattsson, som beskriver Öppna frågor både som en strategibok och som en god vän som man kan fråga om råd.

Hur gick era tankar när ni skrev boken och varför kom den till?
– Vi arbetar båda som journalister, journalistikforskare och journalistutbildare i Sverige respektive Finland. Under åren har vi kontinuerligt diskuterat och bollat frågor som dykt upp inom våra respektive arbeten och uppdrag. Frågor om att göra intervjuer och att undervisa om journalistiska intervjuer har återkommit. 2020 kom Olli ut med sin handbok Avoin kysymys (Vastapaino förlag) på finska vilket lade grunden för oss att diskutera skillnader och likheter mellan intervjuandet i Sverige och Finland. Det i sin tur gav upphov till en gemensam bok – Öppna frågor – på svenska där vi drar nytta av våra samlade erfarenheter.

Varför är detta ett viktigt ämne?
– Det finns många anledningar! Att planera, genomföra och presentera intervjuer har varit grundläggande inom den nordiska journalistiken i snart ett sekel. Trots det är det ganska sällan journalister emellan jämför metoder, strategier och tillvägagångssätt. För journaliststudenter som ska göra sina första intervjuer, eller för kollegor som vill förbättra sitt intervjuande, är det därför svårt att förstå hur man egentligen gör.

– Antalet plattformar för intervjuer har ökat och de som genomför intervjuerna är inte alltid journalister. Därför är det viktigt att betona att den journalistiska intervjun omgärdas av ett antal etiska principer som finns där för att säkerställa den journalistiska trovärdigheten. Fler plattformar för publicering gör också att det numera finns fler möjligheter än tidigare för den som är intresserad av att träffa människor och få dem att dela med sig av sina erfarenheter, perspektiv, åsikter, tankar och drömmar.

– Det är också viktigt att i tider då artiklar med citat och pratminus publiceras som så kallade re-writes, där ingen intervju har gjorts – även om det kan se ut så – att journalister är medvetna om det ansvar det faktiskt innebär att intervjua någon.

Vad är unikt med Öppna frågor och varför ska man välja just den?
– Den här boken lyfter konkreta exempel på hur du planerar, genomför och presenterar din intervju. Vi tar upp exempel och tips från kollegor i både Sverige och Finland, och sätter in den journalistiska intervjun i ett historiskt och samhälleligt sammanhang. Vi delar också med oss av egna exempel när det inte gått som det var tänkt, och reflekterar kring hur det hade kunnat gå bättre.

– Oavsett vilken plattform du vill arbeta för guidar boken läsaren mot målet – att bli en bättre intervjuare. Boken vänder sig till dig oavsett om du arbetar med nyhetsjournalistik, grävande journalistik, sportjournalistik, nöjesjournalistik, om du skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor eller producerar nyhetsinslag, reportage eller dokumentärer för radio, tv eller podcast.

– För dig som undervisar studenter eller fortbildar journalister i journalistik tjänar bokens innehåll också som ett underlag för diskussioner om journalistens roll, om vilka metoder och strategier som lämpar sig vid vilka intervjutillfällen och hur yrkesetiken kan ställas på sin spets när en journalist planerar, genomför eller presenterar en intervju.

Vad hoppas ni att läsaren tar med sig efter att ha läst er bok?
– Läsaren får med sig konkreta tips på hur hen kan förbättra sitt intervjuande, oavsett rutin eller vana vid att genomföra journalistiska intervjuer. Boken är utformad så att det ska vara lätt att hitta och att gå tillbaka för att söka efter råd i olika situationer som en journalist kan hamna i.

– Genom att använda sig av strategiboken som en metod för att förbättra sin förmåga att göra intervjuer, kan också tidigare och framtida erfarenheter av intervjuer komma till nytta för läsaren.

Vad brukar studenter tycka är särskilt svårt inom journalistiken och hur kan Öppna frågor hjälpa dem?
– Boken är ett resultat av många års undervisning i journalistik vid Lunds universitet och Tammerfors universitet, samt diskussioner med journaliststudenter och kollegor. Vår erfarenhet är att det för många är svårt att veta hur man planerar, strukturerar och tar hand om sitt intervjumaterial. Traditionellt har journalistutbildningars kurser gått ut på att studenterna lär sig medan de intervjuar – ”learning by doing”. Inom journalistiken förväntar sig alla att man kan genomföra intervjuer genom att ställa frågor. Men hur detta går till och hur man kan bli bättre på det, diskuteras sällan. I detta sammanhang ska boken ses som en god vän man kan fråga om råd och få tips på hur man kan förbättra sitt intervjuande.

Vem är Öppna frågor tänkt för?
– Boken är utformad som en handbok med konkreta tips och råd i samtliga kapitel. Den lämpar sig på samtliga kurser där journalistiskt intervjuande ingår och andra utbildningar där intervjuer ingår. Genom att den gör nedslag i olika journalistiska genrer och skilda plattformar är den till nytta genom hela journalistutbildningen samt för verksamma journalister och andra som arbetar eller studerar inom till exempel strategisk kommunikation som vill ha tips, råd och inspiration för att förbättra sitt intervjuande.

Bokens författare

Olli Seuri är fil. dr i samhällsvetenskap och journalist vid Finlands public service-bolag Yle samt medieforskare vid Tammerfors universitet. Han har bland annat fått Stora Journalistpriset i Finland 2017 och har tidigare undervisat vid Fakulteten för informationsteknik och kommunikation vid Tammerfors universitet.

Andreas Mattsson är universitetsadjunkt och programansvarig för Journalistutbildningen vid Lunds universitet samt doktorand vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han har tidigare arbetat som journalist på olika redaktioner i Sverige samt som frilansjournalist.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Öppna frågor  – en guide till bättre svar 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

16 Maj 2022