Så tar du hand om konflikterna i skolan

Forskning visar att när förskollärare och lärare får kunskap om konflikthantering behöver de inte ägna lika mycket tid åt att hantera konflikter. Men hur ska då en lärare hantera de konflikter som uppstår i skolan så att de kan bli goda lärandetillfällen? Den populära boken Konflikthantering i professionellt lärarskap har kommit i en ny uppdaterad upplaga. Bakom boken står redaktörerna – och konflikthanteringsproffsen – Ilse Hakvoort och Birgitta Friberg.

 

Hur gick era tankar när ni skrev nya upplagan? 
– När vi skrev första upplagan saknades det litteratur som på djupet behandlade konflikthantering i skolan kopplad till vetenskaplig forskning. Efter nio år kan vi se att vår bok fortfarande är aktuell i lärarprogramkurser som behandlar temat konflikthantering. Ilse har även forskat inom detta område och det finns ny kunskap att förmedla – därför har nu boken kommit i en ny fjärde upplaga.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu? 
– Lärare har under alla år efterlyst ökad kunskap/kompetens kring hantering av konflikter som vi kan möta i skolan. I Sverige har vi sett en ökad juridifiering kring frågor om kränkande behandling samt diskriminering. Detta har dock ej minskat lärarens behov av konflikthanteringskunskap.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Denna bok är skriven av pedagoger och lärarutbildare med expertkunskap om konflikthantering i skolan.  Boken behandlar även teoretisk kunskap som forskare har lyft fram som centrala och framgångsrika för konstruktiv konflikthantering i skolan. Boken kopplar samman teoretisk och praktisk kunskap, bland annat för att flera av författarna dagligen arbetar med konflikter i skolans praktik. Författarna kompletterar också varandra i sin kompetens när det gäller konflikthantering.

Vad kommer studenten ta med sig efter att ha läst boken?
– Det är viktigt att inse att konflikter är något naturligt, och att det inte bara är negativt utan kan leda till positiv utveckling – det är viktigt att acceptera varandras olikheter och inse att dessa tillför något. Det har vi och andra naturligtvis påtalat många gånger, men det förtjänar att upprepas.

– Ofta har studenterna tyckt att kurserna varit roliga eftersom man kan jobba en hel del med rollspel, vilket ger många tillfällen till igenkänning. Det leder i sin tur till att de lättare vågar pröva och diskutera.

– Rent konkret får studenterna med sig analysmodeller som de kan tillämpa när de vill utveckla förståelse för konflikter. De får också en ökad medvetenhet om konflikters komplexitet och inte minst verktyg/redskap att utgå ifrån när de vill hantera en konflikt.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det? 
– Ett problem tror jag är att ungdomar – och troligen även lärarkandidater liksom färdiga lärare – ofta inte är medvetna om att konflikter KAN lösas eller hanteras på bra sätt, något som därför kan fungera som en ögonöppnare. 

– Det finns helt klart konfliktälskare, men det stora flertalet är snarare konflikträdda. De vill inte gå in i konflikter och tror att konflikter alltid är negativa och farliga. Det finns studenter som därför gärna skulle undvika konflikter helt och hållet, men som med hjälp av denna bok förstår att de flesta konflikter inte försvinner av sig själva utan ofta blir större, och att det finns en poäng med att vara modig och gå in för att ta hand om en konflikt. Det ingår till och med i skolans likvärdighets- och demokratiuppdrag.

Samtliga medverkande författare arbetar dagligen med konflikthantering, teoretiskt och/eller praktiskt. Bokens redaktörer är Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, verksam vid Göteborgs universitet, och Birgitta Friberg, konsult och författare. 
 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Konflikthantering i professionellt lärarskap

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

03 Mar 2021