Samhällsekonomi – inte någon tråkig historia

Idén till att skriva en bok om samhällsekonomi för socionomer kom ur studenternas föreställningar om att samhällsekonomi och socialpolitik är både svårt och tråkigt. Erika Werner och Fay Lundh Nilsson, båda verksamma vid Lunds universitet, ville motbevisa dessa föreställningar och samtidigt underlätta för studenterna. Så kom boken Samhällsekonomi för socionomer till.


– Många studenter på socialvetenskapliga universitets- och högskoleutbildningar har föreställningen att ekonomi är något som är tråkigt och svårt och inte har något med arbete med människor att göra. Vi ville vi skriva boken som motbevisar detta, säger Fay Lundh Nilsson.

– Vårt mål med boken var att den skulle vara lättillgänglig men ändå vetenskapligt förankrad och vi ville visa att grundläggande kunskaper i samhällsekonomi ger läsaren möjlighet att se vägar till förändring och förbättring av det sociala arbetet, säger Erika Werner.

Aktuellt ämne i en föränderlig värld
Boken ger en historisk tillbakablick samt en överblick över nutida utmaningar inom socialt arbete men tar även upp företeelser som vi bara sett början på, som t ex en ökad privatisering av den offentliga välfärden och en ökad automatisering på arbetsmarknaden.

– Det är ett ständigt pågående arbete i en föränderlig verklighet som en yrkesverksam inom socialt arbete har att förhålla sig till. Vi tyckte att det var viktigt att ha med en historisk översikt av Sveriges ekonomiska och sociala utveckling, lika viktigt var det att diskutera nutida och framtida utmaningar i socialt arbete, säger Fay.

Konkreta kopplingar till yrket
Boken introducerar läsaren till de starka beröringspunkterna som finns mellan samhällsekonomi och socialt arbete. 

– Vi har skapat exempel utifrån studenternas vardag och anknutit till deras framtida yrke. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor för att läsarna ska fortsätta att reflektera och problematisera det de har läst, säger Erika.

Mer om författarna: 
Erika Werner är filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon undervisar i socialpolitik och är ansvarig för socionomutbildningens praktiktermin. Hennes främsta forskningsområde är socialpolitik.

Fay Lundh Nilsson är folkhögskollärare och filosofie doktor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Fay har undervisat i ekonomi och socialpolitik parallellt med sin forskning som framförallt handlar om teknologisk utveckling och yrkesutbildningarnas roll i den ekonomiska utvecklingen. 

Läs mer om boken Samhällsekonomi för socionomer

 

Hitta läromedel för just ditt område


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Högskola
 

Prova Gleerups
digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer! Prova kostnadsfritt och upptäck alla möjligheter!

Vinn författarbesök och fika till hela klassen!

Var med i vårens skrivtävling för årskurs 1-3! Låt dina elever skriva som riktiga författare. Skicka in dina tävlingsbidrag senast den 28 april och tävla om många fina priser för alla årskurser!

Läs mer om tävlingen

Tillgänglighet i fokus 

Läromedel som alltid är uppdaterade och möjligheten att anpassa dem efter olika elevers behov vägde tungt när Kirsebergsskolan i Malmö valde Gleerups digitala läromedel.

Tips för en smidig terminsstart 

Något av det viktigaste är att inkludera eleverna, menar läraren Niklas Garnham som delar med sig av sina bästa tips för att dra mesta möjliga nytta av de digitala läromedel redan från terminsstart.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!


Läromedelstipset

Gleerups läromedelsutvecklare tipsar om det allra bästa med olika läromedel för just din undervisning.

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!

 

 

24 Feb 2020