Samtal som får igång språkutvecklingen

Undervisar du i svenska som andraspråk? Är du nyfiken på hur du kan arbeta med språkutvecklande undervisning med hjälp av nya Mitt i språket? Möt läraren Jonna Törnqvist som arbetar med nya serien Mitt i språket för svenska som andraspråk i sin klass på Hyllievångskolan i Malmö. – Vi fastnade för att texterna i Mitt i språket är så elevnära och gynnar språkutvecklingen. Texterna tar upp väldigt vardagliga ämnen som vi tycker barnen behöver prata om, säger Jonna Törnqvist. 

Jonna och hennes kollegor på Hyllievångskolan arbetar sedan förra hösten med Mitt i språket. 

 – Det här läromedlet bygger så mycket på samtal både mellan elev och elev och mellan elev och lärare. Eleverna får möjlighet att föra samtal och det är så vi bygger språkutveckling, säger Jonna.  

Arbetar med förförståelsen
Lektionerna inleds oftast med att Jonna visar storbilden som hör till kapitlet. Med hjälp av storbilden arbetar klassen med förförståelsen innan de högläser texten.

– Under tiden vi läser använder vi lässtrategier, som att förutspå, vad händer sedan? Efter högläsningen lyssnar vi även på den på arabiska texten som finns inspelad. Alla lyssnar på arabiska och det har blivit en rolig del av lektionen att de som talar arabiska får förklara för oss andra som inte förstår, säger Jonna. 

– Vi fastnade för att texterna i Mitt i språket är så elevnära och gynnar språkutvecklingen.

Jonna Törnqvist, lärare Hyllievångskolan 

 

Eleverna kopplar till egna erfarenheter 
Mitt i språket har fått ett positivt gensvar bland eleverna.

– Eleverna tycker det är jätteroligt att arbeta med arbetsboken och de tycker om att prata och kan koppla till egna erfarenheter. Det är jättepositivt för både mig och eleverna, säger Jonna.

– Både arbetsbok och läsebok bjuder in till ett interkulturellt synsätt som tar tillvara på elevernas tidigare språkerfarenheter och de får utnyttja dem i klassrummet. Det är jätteviktigt, fortsätter hon. 
 
I Mitt i språket möter vi barnen Abdi, Ina, Noa och Rana, karaktärer som många av eleverna kan känna igen sig i.
 
– Det vi diskuterat mycket bland kollegorna är att materialet är väldigt inkluderande. Eleverna kan känna igen sig i karaktärerna och kan koppla till egna erfarenheter och det inkluderar deras eget språk. Vi tycker det är väldigt bra och en stor anledning till att vi valde Mitt i språket, avslutar Jonna. 

Nyfiken på mer om Mitt i spåket? 

Se en inspelad webbträff där Jonna berättar om sitt arbete i med Mitt i språket i sin klass. Du möter också Anna Jeppson, en av författarna, som inspirerar och ger tips kring undervisningen i svenska som andraspråk.

28 Okt 2021