15 Jun 2021

Vilka krav kan du ställa på digitala läromedel? 

Vi är glada och stolta över att de lärare som använder Gleerups digitala läromedel i år ger oss högre betyg än någonsin! Hela 90 % uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med Gleerups digitala läromedel. Vad är det då som gör ett digitalt läromedel bra? Det kan vara svårt att veta vilka krav man ska man ställa. Som stöd för att välja läromedel har vi listat sju viktiga krav när du väljer digitala läromedel. 

Utvecklingen av Gleerups digitala läromedel har från start skett i ett nära samarbete med lärare, elever, och skolledare runt om i landet. Under de senaste tio åren har vi frågat lärare som använder Gleerups digitala läromedel vad de tycker genom enkätundersökningar. Siffrorna för nöjdhet ökar för varje år och i år uppger hela 90 % att de är nöjda eller mycket nöjda. 

Kanske har du testat digitala läromedel under året? Som stöd för att välja läromedel har vi tagit fram en checklista med sju viktiga krav att ställa. 
 

Vad ska jag förvänta mig av digitala läromedel? 

Ett digitalt läromedel ska underlätta din undervisning och variera olika undervisningssätt. 

Med digitala läromedel från Gleerups får du ett aktuellt kvalitetsinnehåll med både bredd och djup. Inlärningen varieras genom stora möjligheter att läsa, lyssna, titta och interagera. Det finns flera olika slags övningar för färdighetsträning, kunskapskoll och självbedömning. 

Du som lärare kan känna dig trygg med att Gleerups digitala läromedel är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav.  Det inbyggda lärarmaterialet ger dig pedagogiskt stöd och frigör värdefull tid.

Hur kan jag jobba tematiskt och ämnesövergripande?

Ett bra digitalt läromedel ska förenkla dina möjligheter att arbeta både ämnesövergripande och tematiskt. 

Med Gleerups planeringsverktyg skapar du egna teman och planeringar direkt i dina läromedel. Innehållet kan hämtas från ett eller flera läromedel, men också länkas till externt material. 

Du kan också inspireras av och använda färdiga planeringsförslag. Välj själv om du vill använda planeringen som den är eller om du vill redigera och bygga vidare. Du delar enkelt planeringar med andra lärare och dina elever. 

Hur går det för eleven?

Det är viktigt att ett digitalt läromedel ger dig som lärare det underlag du behöver för bedömning och att eleven kan se och följa sin egen utveckling. 

I Gleerups digitala läromedel ger tester och övningar en snabb och direkt återkoppling som ökar studiemotivationen och inspirerar eleven att nå nästa nivå. 

Samtidigt får du stora möjligheter att följa elevernas aktivitet och resultat. Översiktsvyer ger dig som lärare snabbt en bild av elevernas aktivitet i läromedlet, med möjlighet att löpande följa hur det går för klassen eller gruppen såväl som för den enskilde eleven. Du kan lättöverskådligt granska de övningar som kräver uppföljning.
 

Hur får vi allt att hänga ihop?

Oavsett vilken lärplattform din skola arbetar med ska det vara lätt att länka samman det digitala läromedlet med lärplattformen. 

Med Gleerups digitala läromedel finns möjlighet att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där läromedlen är lätta att nå och nya möjligheter till smarta arbetsformer uppstår.

Jobbar din skola i Google Classroom eller Microsoft Teams finns en funktion som sömlöst länkar artiklar från Gleerups digitala läromedel direkt in i dessa plattformar. 

Hur värnar vi likvärdighetsfrågan? 

En likvärdig skola handlar inte om enbart tillgång till datorer och läromedel utan fokus bör hållas på likvärdig användning. Ett bra digitalt läromedel ska kunna stötta din undervisning så att den blir tillgänglig för så många elever som möjligt, oavsett förutsättningar och behov.

Med Gleerups digitala läromedel ges möjligheter till inkludering för alla genom individanpassade läsinställningar, inbyggd översättning i läromedlen, lättlästa textversioner och läsguider som ger strategier för läsningen. Genom samarbete med ILT (Inläsningstjänst) har du tillgång till studiestöd på modersmål och ett stort antal Begreppafilmer direkt  i Gleerups digitala läromedel.

Hur får vi till implementering och utbildning?

Att låta hela skolan gå över till digitala läromedel ger många fördelar, men kräver också ett förändrat arbetssätt. Underskatta inte värdet av en gedigen och välplanerad implementering och utbildning

När ni väljer Gleerups digitala läromedel i alla ämnen ingår ett omfattande utbildningspaket för uppstart och utveckling. Vi stöttar er så att skolan kommer igång på bästa sätt som hjälp med kontoadministration och skräddarsydda webbinarium.

All hjälp finns tillgänglig inne i läromedlen. Dessutom finns ett fylligt supportcenter med filmer, guider, stöd för vårdnadshavare och ytterligare hjälp på vägen.

Kompetensutveckling ingår med fördjupningskurser och djupdykningar i strategi och kompetens. Utbildningarna är anpassade för att matcha behoven hos både lärare och skolledare.

Hur skapar vi en gemensam lärmiljö? 

Att samla alla digitala läromedel i en gemensam lärmiljö ger många pedagogiska fördelar och underlättar för både lärare och elever.

Många smarta funktioner i de digitala läromedlen gör det möjligt att skapa en sammanhängande digital lärmiljö med pedagogiska fördelar och möjlighet till kollegialt samarbete.

När ni väljer Gleerups digitala läromedel i alla ämnen erbjuder vi kostnadsfri integration med skolans befintliga IT-system.
 

Det ska vara enkelt att välja digitala läromedel

Du väljer själv om du vill jobba digitalt i ett enda ämne, om ni är flera lärare som vill arbeta tillsammans, eller om hela skolan vill gå över till digitala läromedel.

Jag vill veta mer