Skrivförmågan försämras bland unga – hur överbryggar vi "skrivglappet"? 

Skrivförmågan bland unga har visat sig bristfällig och otillräcklig. Man talar i dag om ett ”skrivglapp” där unga har svårt att klara studier och arbete på grund av bristande skriv- och läsförmåga. Hur kan vi överbrygga detta ”skrivglapp” och hjälpa barn och unga att erövra skrivandet? Nya boken Skrivundervisningens grunder visar flera vägar till en undervisning som ger plats för skrivglädje, skrivmod och skrivkraft och där didaktisk flexibilitet får vara utgångspunkten. Möt redaktörerna Karin Forsling och Catharina Tjernberg.

Hur gick era tankar när ni skrev boken? 
Med vår bakgrund som lärare, specialpedagoger och lärarutbildare har vi sett ett stort behov av en bok som tar ett helhetsgrepp på den tidiga skrivundervisningens betydelse för barns skriv- och läsutveckling. Vi har saknat boken som kan erbjuda många olika perspektiv, boken som ökar förståelsen för områdets komplexitet och som öppnar upp för en undervisning fylld av allt det som krävs för skrivglädje, skrivmod och skrivkraft. En bok som visar på hur man kan skapa strategier och designa undervisning men även om att fånga de didaktiska ögonblicken.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
Skrivundervisningens grunder ges ut i en tid då svenska barns, ungdomars och unga vuxnas skrivförmåga i medierna beskrivs som otillräckliga. Det talas om ett ”skrivglapp” där även den svenska skolans skriv- och läsundervisning ifrågasätts. Med vår långa erfarenhet som lärare och specialpedagoger, utgår vi från nödvändigheten av en balanserad skriv- och läsundervisning. Framgångsrik skriv- och läsundervisning ska idag inte behöva handla om vilka verktyg man använder i undervisningen. Det handlar istället om att med kunskap och förståelse välja de verktyg, arbetssätt och uttryckssätt som bäst passar eleven, situationen och verksamheten. Det handlar om en didaktisk flexibilitet. Därför har vi i Skrivundervisningens grunder samlat den breda kunskap som finns inom skriv- och läsforskningen. Där finns även rösterna från de engagerade lärarna på fältet för att ge våra läsare möjligheten att gripa an skriv- och läsundervisningen från alla perspektiv.

Förmågan att läsa och skriva – kompetensen att koda alla sorters texter – blir allt viktigare ur aspekten demokratiska och mänskliga rättigheter. En bok som Skrivundervisningens grunder med hela dess bredd ger en möjlighet att fördjupa sig i såväl skriv- och läsundervisning som skriv- och läsutveckling ur olika pedagogiska, didaktiska och teoretiska perspektiv. Vi menar att det är viktigt med en perspektivvidgning för att undvika att hamna i diken som gör att alla barn inte får möjlighet att använda sina kommunikativa kompetenser fullt ut.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
Skrivundervisningens grunder är ett unikt samarbete där vi tillsammans med flera av Nordens mest initierade skriv- och läsforskare och kreativa praktiker skapat en skattkammare för blivande och yrkesverksamma lärare. Boken passar även utmärkt för lärarutbildning då den ger en såväl bred som fördjupad bild av hur teoretisk kunskap om skrivlärande kan kopplas till de pedagogiska handlingarna i klassrummet.

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken?
Eftersom boken behandlar så många olika områden kommer den att kunna vara en uppslagsbok som man återkommer till gång på gång beroende på vilket område man vill fördjupa sig i. Vi tror också att det, förutom det gedigna innehållet, kommer att vara de reflekterande frågorna och förslag på aktiviteter som är inlagda efter de flesta kapitlen som läsarna kommer att ha nytta av.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
Det lärarstudenterna brukar tycka är svårt är att koppla metodkurserna på universitetet och teoretisk kunskap till det praktiska arbetet i klassrummet. Denna bok synliggör kopplingen mellan teori och praktik och ger flera exempel på hur  detta kan gå till. Boken sätter ord på lärarens pedagogiska handlingar och gör forskningskunskap begriplig och användbar.

Läs mer om debatten kring ”skrivglappet”:

SVT: Unga väljs bort

DN: Unga brister i skrivförmåga

UR Play: Skrivglappet

SvD: Skrivglappet är politikens fel

GP: Skrivglappet är ett magplask

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Skrivundervisningens grunder

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

07 Sep 2020