Svårt att välja läromedel för sfi? Checklista till dig

Att välja läromedel som passar för sfi är inte alltid så lätt. Materialet ska göra det möjligt att skapa en undervisning som engagerar och utmanar alla elever på rätt nivå. Vad ska man tänka på när man väljer läromedel för sfi?

Innan du beslutar dig för att köpa in ett visst sfi-läromedel kan det vara bra att ställa några frågor. Vi har sammanställt en checklista med de viktigaste frågorna att tänka på. 
 

Fungerar det för grupper med kontinuerligt intag?

Deltagarna i en sfi-grupp varierar ofta från lektion till lektion och ett kontinuerligt intag är en del av vardagen för dig som sfi-lärare. Det är därför viktigt att det material som används kan möta det kontinuerliga intaget på ett pedagogiskt sätt. Det är t ex bra om material består av fristående delar eller teman. Så att elever som tillkommer kan slussas direkt in i den del som gruppen arbetar med just då.   

Hur gör man när elever byter kurs eller studieväg?

Det händer att elever behöver byta kurs eller studieväg. Det är bra om läromedlet som används fungerar för alla kurser och studievägar. På så vis kan alla arbeta med samma material men med innehåll som passar för just den nivå som individen befinner sig på. Detta kan i slutändan innebära minskade kostnader.

Lämpar det sig för heterogena grupper?

I sfi-grupper finns elever med skiftande kunskaper i svenska och olika bakgrund. För att undervisningen i heterogena grupper ska fungera smidigt är det bra om eleverna kan arbeta i samma läromedel men utifrån individuella förutsättningar. Det är därför bra om läromedlet innehåller texter och övningar på olika nivåer. Ett läromedel med material för alla kurser och studievägar ger stora möjligheter för individanpassning. 
 

Täcker det in kursplanen för den sfi-kurs jag undervisar i?

Som sfi-lärare har du inte bara individuella behov att ta hänsyn till, det finns även kursplaner att anpassa sin undervisning efter. Med ett kvalitetssäkrat läromedel kan du känna dig trygg med att kursplanens olika delar täcks in och du har ett ramverk att bygga din undervisning kring. 

Passar det mig och mina grupper?

Det finns en rad både tryckta och digitala läromedel för sfi. Se till att bläddra i smakprov eller prova gratis och jämför.

Gleerups har ett gediget sortiment som består av allt från heltäckande basläromedel i både tryckt och digital form, till bredvidmaterial, hörövningar och kopieringsunderlag.

Läs mer, bläddra i smakprov och prova gratis

02 Jun 2020