Tillgänglighet i fokus på Kirsebergsskolan

Gleerups har flera hundra superuser över hela landet på skolor som använder Gleerups digitala läromedel. Deras uppdrag är att stötta kollegorna kring användandet av digitala läromedel och de gör ett mycket viktigt jobb som inte alltid syns men som är mycket uppskattat. Möt Petra Jarebrant som har tillgängligheten i fokus. Här berättar hon om sitt uppdrag som superuser på Kirsebergsskolan i Malmö. 

Petra Jarebrant är superuser för Gleerups på Kirsebergsskolan 4-6 i Malmö. Hon har varit lärare i 27 år och är lärare i Ma, NO, Tk, programmering och är dessutom förstelärare och IKT-pedagog. 

– Det här är mitt intresse och jag var drivande i att skaffa digitala läromedel till skolan. Anledningen är enkel: Vi hade inga läromedel. Eller, vi hade en klassuppsättning i respektive NO-ämne som vi fick dela, säger Petra. 

– Det fungerar inte alls för mig. Jag vill jobba ämnesövergripande och behöver tillgång till alla läromedlen samtidigt. I många år har jag fått skapa läromedel själv och det tar ju alldeles för mycket tid, fotrsätter hon.

Tillgängligheten viktig aspekt
De främsta argumenten till varför lärarna på skolan tycker det är bra med digitala läromedel är att det alltid är uppdaterat. Men också att man har tillgång till filmer, att få text uppläst och översatt. 

– Det är tillgängligheten med andra ord som är det bästa. Det är också jättepositivt att vi kan rikta anpassningar direkt till elever så det inte blir så tydligt vem som läser vad och på vilken nivå, säger Petra. 

Super att hjälpmedlen finns direkt i läromedlen
Kirsebergsskolans största utmaning är att skapa en tillgänglig undervisning och mycket beror på stora behov bland elever och flera olika diagnoser. 

– Väldigt mycket handlar om språk. Många barn är flerspråkiga. Många barn har flera diagnoser. En hel del av hjälpmedlen för dessa finns direkt i Gleerups läromedel vilket är super! säger Petra. 

 Det är jättepositivt att vi kan rikta anpassningar direkt till elever så det inte blir så tydligt vem som läser vad och på vilken nivå, säger Petra. 

Superuser nyckelperson 
När en skola går över till ett digitalt arbetssätt är det viktigt att hela kollegiet kommer igång med användningen av digitala läromedel så enkelt och snabbt som möjligt. Därför är skolans superuser ofta en nyckelperson i implementeringen.

– Den gemensamma strategin är att vi använder Gleerups läromedel allihop, så mycket “all in” vi kan,  säger Petra. 

Inspirerande uppstartsutbildning
I sin roll som superuser har Petra hållit informationsmöte för alla kollegor inför uppstartsutbildningen från Gleerups.

– Jag hade förberett och lagt upp deras konton så att den tröskeln var låg. Jag hade också gjort en lathund hur man tilldelar eleverna läromedel med mera. Vi uppmuntrade alla kollegor att logga in innan Hanna från Gleerups skulle komma. De allra flesta är väldigt positiva,  säger Petra. 

– Vi hade sedan en gedigen uppstartsutbildning som var inspirerande. Nu ska vi även ta med våra specialpedagoger på spåret med digitala läromedel och introducera tillgänglighetsperspektivet för dem,  fortsätter hon. 

Vill stötta lärarna i att bli bättre användare
En utmaning som Petra ser är att det är tydligt för lärarna för vad man ska göra, men det finns inte avsatt tid för att lära sig hur de ska bära sig åt. 

– Lärares digitala kompetens behöver absolut stärkas. Så att faktiskt alla behärskar och förstår vad som redan finns som alla tillgänglighetsverktyg till exempel. Om eleverna ska kunna använda dem och förstå, måste ju lärarna först förstå och kunna,  säger Petra.

I Lgr22 lyfts just tillgängligheten - att undervisning också ska planeras och utföras på individnivå. 

– Här är digitala verktyg en riktig hjälp - men om inte alla lärare kan hur verktygen funkar? 

– Jag vill ju att man ska börja i det lilla. Det är så jag uppmuntrar min kollegor. Ett litet steg i taget. Att göra en liten grej, avslutar Petra.

Prova digitala läromedel du också!

Har du ännu inte provat Gleerups digitala läromedel? Vill du också upptäcka möjligheterna att jobba med tillgänlighet och anpassningar på olika nivåer med hjälp av digitala läromedel?

Du kan prova valfritt digitalt läromedel kostnadsfritt  i 30 dagar – välj stadium så är du snart igång!
 

Ja, jag vill prova gratis i 30 dagar!

22 Nov 2022