Utbildning för barn i skolstartsålder

Det ligger något av ett magiskt skimmer över skolstarten. Många barn har längtat efter dagen då de får packa sin ryggsäck och börja skolan där nya klasskamrater, lärare och utmaningar väntar. Men utbildningen för barn i skolstartsåldern har förändrats och i dag råder ett starkt kunskaps- och lärandefokus. Vad innebär denna ”skolarisering”? Nu kommer Utbildning för barn i skolstartsålder som beskriver denna förändring och dess effekter. Möt författarna Helena Ackesjö, Lina Lago och Sven Persson.

Hur kom boken till?
– Vi har sedan 2018 haft ett forskningsprojekt om de förändringar som förskoleklassen har behövt hantera under de senaste åren. Utifrån projektets resultat och den kunskap som vi har fått ville vi ta ett större grepp om det som händer med utbildningen under åren kring skolstarten.

Varför är detta ett så viktigt ämne just nu?
– Den politiska diskussionen om skolstarten är mer aktuell än någonsin i och med att frågan om en tioårig grundskola har utretts. I diskussionen om hur skolstarten ska organiseras är forskningsperspektivet jätteviktigt. Boken knyter också an till frågor som är relevanta för utbildning av yngre barn generellt och är på så sätt ett viktigt bidrag i frågor om vad utbildning är och ska vara.

Vad är unikt med denna bok?
– Det finns inga andra böcker som tar upp skolstartsfrågor lika tydligt och brett. Den här boken har därför en viktig funktion att fylla.

– Vi vill att läsaren får med sig kunskap om vad som är viktigt i undervisning av barn i skolstartsåldern men också ett språk för att kunna diskutera de förändringar som vi ser av denna.

För vem är boken tänkt?
– Boken kan användas i såväl förskollärarutbildning som grundlärarutbildning eftersom frågorna som boken tar upp är viktiga både före och efter skolstarten. Skolstarten är också ett exempel på processer som pågår på flera nivåer i skolsystemet och därför kan boken vara läsvärd även för andra grupper som arbetar i eller med utbildning.

Bokens författare

Helena Ackesjö är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Sven Persson är seniorprofessor vid Malmö universitet. Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete och universitetslektor vid Tema Barn på Linköpings universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Utbildning för barn i skolstartsålder 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

18 Aug 2022