Så utvecklas elevernas formella skrivande och analysformåga

Hur får jag eleverna medvetna om skillnaderna mellan formellt, neutralt och icke-formellt språk? Hur hjälper jag dem att bli duktiga på att analysera skönlitteratur och film? Det kan vara svårt att hinna med allt! Svensklärarna och författarna till Språket och berättelsen, Linda Gustafsson och Uno Wivast, delar med sig av sina tankar och idéer. 

Språket och berättelsen är en läromedelsserie i svenska för de högskoleförberedande programmen på gymnasiet. Författarna, Linda Gustafsson och Uno Wivast, är verksamma gymnasielärare i Malmö och Lund och berättar här om de utmaningar de stöter på som svensklärare och några av tankarna bakom Språket och berättelsen.

Skillnaderna mellan formellt och icke-formellt språk 
Att undervisa svenska på gymnasiet är utvecklande och kul men innebär också en del utmaningar. 

– Den absolut största utmaningen är att få eleverna medvetna om vilka skillnader det trots allt finns mellan formellt, neutralt och icke-formellt språk, säger Uno. 

– Jag arbetar systematiskt med texttyper som kräver ett mer formellt språk, debattartiklar, utredande uppsatser och PM. Eleverna får skriva många texter i dessa genrer, fortsätter han.  

Hur blir eleverna duktiga på att analysera?
Det kan också vara en utmaning att lära eleverna att analysera skönlitteratur och film. 

– De litterära verk och filmer eleverna läser och ser analyserar vi med hjälp av begrepp som tema, motiv, berättarperspektiv, dramaturgisk kurva etcetera, säger Uno.

Svårt att hinna med
Många gånger kan det även vara svårt att kombinera och hinna med både språk och litteratur. 

– Många lärare upplever att det är en utmaning att kombinera de två delarna i ett ämne och hinna med allt. Ofta behöver man ”uppfinna hjulet själv” med uppgifter, analysfrågor med mera säger Linda.

Det bästa med att vara svensklärare
– Det bästa med att vara svensklärare är att se hur elever med rätt hjälp och stöd kan utveckla sitt skrivande och sin analytiska blick, berättar Uno. 

– På så sätt känner jag att eleverna är förberedda för det samhälle vi lever i där det ofta krävs förmåga att kunna uttrycka sig precist och med skärpa och samtidigt kunna analysera och dissekera både text och rörlig bild, fortsätter han.

Som lärare får man också ta del av ungas tankar, åsikter och analyser.

– Ofta ger diskussioner eller skrivuppgifter läraren nya insikter och infallsvinklar och man kan, som erfaren och lite äldre samtidigt ge eleverna nya perspektiv och insikter. Det är ett utbyte som gör arbetet stimulerande, säger Linda.

Tränar det formella skrivandet och analysförmågan
Läromedlet Språket och berättelsen är utformat för att utveckla elevernas formella skrivande, och innehåller förklaringar, beskrivningar, exempeltexter, övningar och tips för att stötta eleverna i detta arbete.
 
–  Här finns många skönlitterära texter som eleverna kan analysera, och det finns en progression i den litterära analysen, säger Uno.

Stöd och hjälp för både elever och lärare
Språket och berättelsen tar, från kurs 1 till 3, eleverna genom kursplanernas kriterier och mål på ett tydligt sätt och stöttar både eleverna och läraren i den lärprocessen. Serien kombinerar skrivande med litteraturstudier och analys. 

– Lärarhandledningen erbjuder ett stort stöd med vägledning och större skriv- och taluppgifter som kombinerar elevens egna produktion med litteratur- eller filmanalys, berättar Linda.

Lyfter kvinnliga författare
– De skönlitterära texter som finns med i serien har noga valts ut för att lyfta fram kvinnliga författare och kvinnliga karaktärer, något som många läroböcker i svenska faktiskt inte gör. Språket och berättelsen är ett läromedel för den tid vi lever i nu! avslutar Uno.

Språket och berättelsen består av tryckta och digitala läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. 

Prova gratis
De digitala läromedlen innehåller en rad smarta funktioner som underlättar för både lärare och elever. Välj läromedel och prova gratis i 30 dagar.

Kostnadsfritt cirkulationsexemplar
Är du intresserad av de tryckta läromedlen? Vill du beställa cirkulationsexemplar? Kontakta Gleerups kundservice, info@gleerups.se
 

12 Okt 2018