Vad fungerar i välfärdsarbetet? Och hur mäter vi det?

Intresset för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete ökar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan välfärdens verksamheter få kunskap om vad som fungerar. I den tredje upplagan av Att utvärdera välfärdsarbete beskriver författarna Bengt G Eriksson och Per-Åke Karlsson olika utvärderingsmodeller som kan användas.

Varför var det viktigt att ta fram en ny upplaga av boken nu?
– Kunskap om utvärdering blir allt viktigare i takt med att kraven på välfärdens verksamheter växer. Det ligger också i linje med tankarna om en mera kunskapsstyrd och evidensbaserad välfärdspraktik. Denna tredje upplaga är uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell, som avspeglar de senaste årens förändringar och hur de påverkar utvärderingsarbetet. Bland annat handlar det om ett ökat skydd för barn – barnkonventionen är nu svensk lag – och ett större fokus på brukarperspektivet. 

Varför ska man välja denna bok? 
– Vår bok skiljer sig mot andra genom sin ambition att fungera som ett kunskapsbaserat, men också konkret verktyg, för välfärdsarbetare som vill utvärdera inom sitt område. Den tar också upp en stor bredd av utvärderingsansatser.

Vad hoppas ni att läsaren tar med sig?
– Vi hoppas att läsaren ska få en insikt om vikten av utvärdering och en ambition att utveckla utvärdering av sin egen – nuvarande eller kommande – praktik. Och att inte ”göra det bästa till det godas fiende”. Man kan börja med mindre avancerade och resurskrävande utvärderingar, för att utveckla kunskap och kompetens efter hand.

Vad brukar studenter tycka är särskilt svårt med utvärderingar och hur kan denna bok hjälpa dem?
– Utvärdering betraktas nog av studenter som ett svårt område rent generellt. Tanken med boken är att den systematiskt och stegvis introducerar de kunskaper man behöver för att utvärdera, och att teori och praktik kopplas samman genom många konkreta exempel.

För vem och var är boken tänkt?
– I första hand är boken tänkt för bred användning inom utbildningar för olika välfärdsyrken. Den kan också användas i fortbildning för yrkesverksamma, enskilt eller – ännu hellre – i arbetsgrupper som önskar skaffa kunskap och kompetens för utvärdering inom sina verksamheter. Förhoppningsvis kan den också vara intressant för den som rent generellt önskar mer kunskap om utvärdering med koppling till välfärdens olika praktiker.

Bengt G Eriksson, professor emeritus i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Innlandet, Norge, och i socialt arbete vid Karlstads universitet, och Per-Åke Karlsson, tidigare docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år. I denna upplaga har universitetslektor Helén Olsson, Karlstads universitet, tillfört värdefulla och aktuella kunskaper kring socialtjänstens arbete med barn och familjer.
 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Att utvärdera välfärdsarbete, 3 uppl 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

25 Mar 2022