Våra hjärtan klappar för vår viktigaste satsning någonsin – nya Gleerups vård och omsorg

Idag är det alla hjärtans dag! Våra hjärtan klappar för vår viktigaste satsning någonsin – nya Gleerups vård och omsorg. De som arbetar inom vård och omsorg är hjältar. När förändringen av vård- och omsorgsutbildningen sker anpassas vårt sortiment för att passa de nya ämnes- och kursplanerna. Möt Stina och Malin som brinner för att utveckla våra viktigaste läromedel.

– Vård och omsorg är ett så viktigt ämne och då är det viktigt att göra bra läromedel, säger Malin Arnberg, läromedelsutvecklare på Gleerups.

Malin har varit med i framtagningen av Gleerups hela utgivning för vård- och omsorgsutbildningen sedan 2013. Nu är arbetet i full gång för att läromedlen ska vara anpassade enligt förändringarna när de börjar gälla.

Teori och praktik blandas i utbildningen
Utmärkande för vård- och omsorgsutbildningen på gymnasiet är att den innehåller kurser för att både kunna studera vidare och för att börja jobba. På vuxenutbildningen utbildar man sig till antingen undersköterska eller vårdbiträde.   
­
– Blandningen mellan teori och praktik präglar kurserna inom vård- och omsorg. Utbildningen är speciell eftersom den kan läsas i många olika former. Den utmärker sig också för att en enorm andel av studenterna är vuxenstuderande. Detta påverkar hur vi utformar våra material, säger Stina Willquist, läromedelsutvecklare på Gleerups.

Ett av samhällets viktigaste yrken
Stina har själv lång erfarenhet som både vårdlärare och rektor för gymnasie- och vuxenutbildning. Dessutom har hon skrivit flera läromedel för vård- och omsorgsutbildningen.

– För mig är det fantastiskt stimulerande att få bidra till kunskapsutveckling hos dem som i framtiden ska jobba med ett av samhällets viktigaste yrken, säger Stina.

Mer enhetliga utbildningar
Förändringarna för vård- och omsorgsutbildningen träder i kraft den 1 juli 2021. De innebär att utbildningarna ska bli mer enhetliga nationellt. Ämnesplaner och kursplaner ändras och en större andel av kurserna blir programgemensamma.

–  För oss är det en hektisk och spännande tid där vi anpassar alla våra läromedel för vård och omsorgsutbildningen enligt de reviderade kurs- och ämnesplanerna, säger Malin. 

Gleerups tar fram nya titlar
Gleerups kommer att ta fram en titel till varje ny kurs och kommer fortsatt att utveckla digitala läromedel. I de fall det inte finns ett läromedel som motsvarar den nya kursen kommer Gleerups att ta fram helt nya titlar. I flera fall görs befintliga titlar om så att de är uppdaterade och anpassade till de nya kursplanerna.

– Dessutom kommer vi att anpassa läromedlen så att de får ett tillgängligt språk och fler språkutvecklande verktyg. Många vårdlärare efterfrågar språkkompetens med tanke på att eleverna ofta inte har svenska som modersmål, säger Stina.

Lättillgängligt språk
Gleerups läromedel för vård och omsorg har länge varit mycket uppskattade för sitt lättillgängliga språk och upplägg med direkt tilltal.

– Elevböckerna är utformade för elevernas lärande och ur elevens perspektiv. Eftersom vi vet att vård- och omsorgsutbildningen har en spridd elevkategori, från olika bakgrunder och med olika förkunskaper, säger Stina.

Även lärarmaterialet är mycket uppskattat av både nya lärare och erfarna lärare som vill förnya sig och spara tid.
­
– Lärarmaterialet innehåller mycket stöd för läraren med inspiration, tips och förslag på fördjupningar, avslutar Malin.

Från och med 1 juli 2021 förändras programstrukturen för vård- och omsorgsutbildningen. Detta innebär ändrade kurser för vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasiet som på vuxenutbildning. Förändringarna syftar till att skapa en utbildning som blir mer enhetlig på ett nationellt plan.

På vuxenutbildningen  kommer det fortsatt finnas möjlighet att utbilda sig till antingen till  undersköterska eller via en kortare version av utbildningen till  vårdbiträde. 

Gleerups vård och omsorg – vår viktigaste satsning någonsin

Vi anpassar vårt vård- och omsorgssortiment för att passa alla nya ämnes- och kursplaner och lanserar vi nya Gleerups vård och omsorg – våra viktigaste läromedel någonsin. Här hittar du information om vad vi gör och vilka titlar som kommer att lanseras under våren och inför höstterminsstart 2021

 

Gå med i facebook-gruppen

Facebook-gruppen Gleerups vård och omsorg är till för dig som är lärare inom vård och omsorg. Här får du inspiration och tips kring undervisning och läromedel. 

Gå med du också 

14 Feb 2021