Matematikportalen
– Elevrapporter och statistik

Matematikportalens elevrapporter och statistikfunktioner gör det enkelt att följa dina elevers kunskapsutveckling och du får en tydlig överblick över deras resultat. De olika verktygen underlättar också ditt arbete med bedömning.

Matematikportalens elevrapporter och statistikfunktioner

Formativ bedömning och Livestatistik-funktionen

I Matematikportalen finns många olika verktyg som stödjer och underlättar bedömningsarbetet och ger möjlighet att jobba med formativ bedömning på olika sätt i klassrummet. Det enklaste och snabbaste sättet att följa dina elevers arbete är att använda Livestatistik-funktionen.

För att komma åt Livestatistik-funktionen går du in under Mina grupper – välj en grupp från listan, välj Se uppgifter, och sedan den uppgift du vill följa upp. Livestatistiknappen hittar du i hörnet till höger. 

Följ dina elevers ämnesutveckling

Du kan följa elevernas arbete i ”realtid” och se om de kommit igång med sitt arbete, hur de besvarar olika frågor, vilka svårigheter de stöter på, vad de redan kan och vad de behöver träna på. Underlaget hjälper dig att anpassa och individualisera din undervisning efter elevernas behov och den kunskapsnivå som de befinner sig på.       

Matematikportalens rapportsystem är unikt eftersom det registrerar allt eleverna arbetar med i Matematikportalen på klass-, grupp-, individ- och uppgiftsnivå. Med ett så brett underlag har du som lärare möjlighet att se elevens brister och ingripa i tid.  

Så kombinerar du elevrapporter med årsplaneringar

Om du kombinerar rapporter med årsplaneringar får du en sammanställning av klassens resultat för hela året. Det blir enkelt att följa klassens utveckling, se elevernas styrkor och svagheter, och anpassa undervisningen efter det.   
Du hittar rapportsystemet på lärarsidan under Rapporter – Elevrapport. Efter att du skapat en rapport kan du skapa en ny mall. På så sätt får du en uppdaterad rapport över elevresultat som du kan använda i samband med bedömning, betygssättning eller under ett samtal med elever och föräldrar. Du kan också jämföra rapporterna med varandra för att se progressionen hos dina elever.

Titta på en kort film om Statistik och Elevrapporter

Titta på en kort film om Livestatistik