Matematikportalen – Årsplaneringar

Så kan du använda Årsplaneringar

I Matematikportalen finns olika möjligheter att arbeta med årsplaneringar. Det finns färdiga årsplaneringar som utgår helt från ämnesplanerna i matematik. Om du vill kan du anpassa de färdiga planeringarna till olika elevgruppers kunskapsnivå. Du kan även välja att göra en helt egen årsplanering. 

Färdiga Årsplaneringar

De färdiga årsplaneringarna I Matematikportalen består av 10-25 perioder. Antal perioder skiljer sig mellan olika stadier. Till varje period finns olika typer av innehåll: Avsnitt, Övningar, Videogenomgångar, uppgifter från Supertränaren och Geometritränaren, Problemlösningsuppgifter och Aktiviteter. 

Vad består en period av?

Varje period i Årsplaneringarna innehåller en kort beskrivning av vad perioden kommer handla om, vilka begrepp eleverna ska kunna efter avslutad arbete, och vilka förmågor man kommer att jobba med under den valda perioden. 

Innehållet i varje period utgår från det centrala innehållet i kursplanerna för ämnet matematik. 
Du har alltid möjlighet att redigera målbeskrivningarna genom att ta bort eller lägga till annat material för den aktuella perioden. 
Klicka bara på knappen "Redigera perioden".

Anpassa de färdiga årsplaneringarna 

Om du vill kan du anpassa den färdiga årsplaneringen och forma den till din egen. Du kan ändra ordning och varaktighetstid på perioderna, lägga till eller ta bort innehåll från perioderna, eller lägga till och ta bort hela perioder.  

När du är klar med dina ändringar och har sparat din årsplanering går du in och aktiverar perioderna. Du klickar bredvid varje uppgift och markerar när eleverna ska påbörja arbete med den valda uppgiften. Du kan skriva ut hela årsplaneringen eller dela den med andra kollegor på skolan. 

Titta på en kort film om Årsplaneringar

Vill du veta mer om Matematikportalens Årsplaneringar? Se en kort instruktionsvideo med introduktion till Årsplaneringar.