Matematikportalen – Supertränaren

Supertränaren anpassar svårighetsgrad efter elevens nivå

Supertränaren har en adaptiv algoritm som innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas kunskapsnivå. Om eleven besvarar uppgifterna rätt så ökar svårighetsgraden. Om eleven svarar fel så sänks svårighetsgraden och eleven får lättare uppgifter. 

Supertränaren anpassar svårighetsgrad efter elevens nivå

Så fungerar adaptiviteten

Från början är nivån på uppgifterna anpassade till den årskurs eleven går i. Du som lärare kan låta eleven arbeta på en lättare eller svårare nivå genom att från början välja en lägre eller högre årskurs än den som eleven tillhör. För att eleverna ska kunna gå vidare och jobba med svårare frågor måste de först lösa cirka 80 procent av uppgifterna inom ett arbetsområde. Om eleverna får i läxa att jobba i Supertränaren är det viktigt att de besvarar frågorna på egen hand. Det är kvalitet och inte kvantitet som är viktigt! 

Arbeta med blandade arbetsområden

Eleven startar Supertränaren genom att klicka på den gröna startknappen. Den första uppgiften dyker då upp, därefter kommer nya uppgifter från olika arbetsområden. 

Efter att eleven har svarat på cirka 100 uppgifter kommer Supertränaren att anpassa svårighetsgraden till elevens kunskapsnivå. Eftersom Matematikportalen har uppgifter som sträcker sig över hela grundskolan så kan Supertränaren enkelt hämta uppgifter från lägre eller högre årskurser. Det hjälper eleven att befästa nödvändiga kunskaper eller fördjupa sig i utvalda arbetsområden. 

Hjälp genom videogenomgångar

Eleven kan få hjälp i form av videogenomgångar som är knutna till den enskilda uppgiften. För att få hjälp klickar eleven på hjälpknappen. Då visas en videogenomgång som förklarar hur en liknande uppgift kan lösas. Eleven kan säkerställa att hen har förstått videogenomgången genom att svara på Prova själv-frågor. När eleven känner sig säker kan hen gå tillbaka till frågan i Supertränaren och besvara den. 

Arbeta med ett arbetsområde i taget

Förutom att arbeta med blandade arbetsuppgifter, kan eleverna välja ett arbetsområde i taget. De väljer då ett område från listan, exempelvis Geometri - Enhetsomvandlingar, och klickar på startknappen.

Urvalet av arbetsområden är anpassat till elevens årskurs. Exempelvis kan eleven som går i F-klass inte välja arbetsområden Tal – Division från första början. Efter att eleven har jobbat i Supertränaren ett tag och har visat sina kunskaper kommer flera arbetsområden att visas på listan.  

Områden som är markerade med en gul stjärna är de områden som Matematikportalen rekommenderar att den enskilda eleven arbetar extra med.

Uppbyggd utifrån Gamification-metoden

Supertränaren är uppbyggd efter ”Gamification-metoden”. Eleverna samlar stjärnor, medaljer, pokaler och ”levlar”, d v s går upp i nivå. På det sättet stimuleras elevernas nyfikenhet och de får utmaningar på sin nivå.

Samla stjärnor och medaljer

För att öka elevernas motivation kan de få olika belöningar när de jobbar med frågor i Supertränaren. Ju fler frågor eleven besvarar rätt, desto fler stjärnor får eleven. När en elev har samlat ett visst antal stjärnor och besvarat 100 frågor korrekt får hen titeln ”Mikrofessor” som senare omvandlas till ”Matematikprofessor” då eleven har svarat rätt på 2000 frågor.

Dessutom kan eleverna samla medaljer: brons-, silver- och guld då de har svarat rätt på 5, 10 eller 15 frågor i rad eller har besvarat ett visst antal frågor på en bestämd tid. Eleven kan även välja olika teman i Supertränaren. För att kunna gå över till nästa tema måste eleven svara rätt på 500 frågor. 

Tävla i SupertränarBattle!

SupertränarBattle är ett spel där eleverna tävlar mot andra elever i hela Sverige.  Frågorna är anpassade till elevernas egen nivå, precis som i Supertränaren. I ett SupertränarBattle får eleverna blandade frågor från olika matematiska områden, inom den nivå som eleven är registrerad på.  

För att komma igång med SupertränarBattle går du till Supertränaren och klickar på den runda "SupertränarBattle"-ikonen!
 

Planera din undervisning med hjälp av Supertränaren 

Du kan använda Supertränaren för elever som är klara med sina ordinarie planeringar och kanske behöver träna lite extra på vissa moment.  Du kan också koppla på Supertränaren på din pågående planering. Om ni exempelvis har jobbat med arbetsområdet Geometri och har pratat om volym, kan du planera ett antal frågor inne i Supertränaren för att dina elever ska få repetera just volym. Supertränaren kommer att anpassa uppgifterna utifrån elevernas kunskaper och de får träna eller fördjupa sig inom ett visst område. 

Så skapar du en planering för enskild elev i Supertränaren 

  • 1. För att skapa en planering i Supertränaren väljer du först den grupp som ska jobba med planeringen och går sedan till lärarsidan och väljer rätt grupp under Mina grupper. 


 

  • 2. När du valt grupp, klickar du på Supertränaren i gruppens planeringskalender.
  • 3. I nästa steg väljer du Planera lektion. 

Här kan du också välja antal frågor som eleven ska besvara, arbetsområden som eleven ska jobba med samt start- och sluttid för inlämning av uppgiften. Du kan även justera svårighetsgrad på uppgifterna för den enskilda eleven genom att välja en högre eller lägre årskurs. Supertränaren kommer då att bedöma elevens kunskap på nytt och anpassa uppgifterna efter det. 

Så skapar du en planering för hela klassen/gruppen

För att skapa en gemensam planering för hela klassen/gruppen klickar du på Planera uppgift. Du väljer sedan Supertränare från de sex olika valmöjligheter som finns då du skapar en planering. Därefter väljer du arbetsområde, antal frågor som eleverna ska besvara samt tidsperiod när eleverna ska jobba med planeringen. När du är nöjd med dina inställningar sätter du igång planeringen för dina elever. 

Träna med Supertränaren hemma

Om du vill samarbeta med hemmet och involvera föräldrarna i barnens lärande så är Supertränaren ett bra verktyg. Du som är lärare rekommenderar då specifika moment inom några arbetsområden, och följer sedan upp elevresultat via Livestatistik eller Historik.

Om du vill att eleverna jobbar med Supertränaren hemma som läxa, så kan du antingen planera uppgifter inne i Supertränare för den enskilde eleven, eller välja samma arbetsområde för alla elever i klassen. Supertränaren kommer att anpassa uppgifter för eleverna. 

Titta på en kort film om Supertränaren

Vill du veta mer om Matematikportalens Supertränare? Se en kort instruktionsvideo med introduktion till Supetränaren.