Matematikportalen – Aktiviteter

Aktiviteter för kommunikation och problemlösning

I Matematikportalen finns ett varierat utbud av aktiviteter. Aktiviteter är uppdrag där arbetssättet är varierat och inte liknar den traditionella undervisningen. Varje aktivitet innehåller en tydlig beskrivning av hur man ska utföra den, det material som du som lärare måste ha till hands samt förslag på anpassningsmöjligheter.

Du hittar aktiviteterna på Matematikportalens lärarsida under rubriken Innehåll - Aktiviteter. Där kan du leta upp en aktivitet som passar det arbetsområde din klass arbetar med eller söka aktiviteter efter årskurs.

Samarbeta och kommunicera

I aktiviteten ”Gissa primtal” för mellanstadiet, sätter läraren post-it lappar med olika primtal på ryggen på eleverna. Eleverna går runt och ställer frågor till varandra för att gissa vilket tal de har på ryggen. Här jobbar eleverna enskilt men måste kommunicera med varandra för att lösa uppdraget.
 
Ett annat exempel är aktiviteten ”Enhetsutmaningen” där eleverna jobbar i grupper om 3–4 elever. Grupperna besvarar ett antal frågor under en viss tid och får poäng för varje rätt svar. För att få så många poäng som möjligt krävs det samarbete mellan alla gruppmedlemmar.

Längre aktiviteter ger djupare diskussioner

Om du väljer varaktighetstid 30 minuter eller längre när du söker efter en aktivitet, hittar du aktiviteter som ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i de olika arbetsområdena. Här finns aktiviteter som behandlar allt från de fyra räknesätten till olika geometriuppdrag. Eleverna är fortfarande fysiskt aktiva samtidigt som deras resonemang och diskussioner blir djupare.

Gruppdiskussionerna brukar uppskattas mycket bland eleverna och många uttrycker känslan av att de lär sig mycket mer när de får diskutera och lösa problem tillsammans. Under gruppdiskussioner får eleverna möjlighet till en bredare begreppsförståelse, och chans att utveckla sitt matematiska tänkande och språk.

Aktiviteter inom programmering

Det finns också aktiviteter inom programmering. I aktiviteten ”Koda vägen till en kon” bekantar sig eleverna med nya begrepp och olika kommandon inom programmering genom att programmera varandra i klassrummet. För att klara uppdraget måste eleverna vägleda varandra för att förflytta sig från en startlinje till slutmålet.

I en annan aktivitet ”Gör en egen spelhall” jobbar eleverna med arbetsområdet Sannolikhet. Eleverna får tillverka olika spel och räkna på hur mycket man vinner eller förlorar beroende på hur mycket man satsat på spelet från början. Aktiviteten avslutas med att grupperna går runt och spelar varandras spel.

Lätt att komma igång

När du öppnar den valda aktiviteten hittar du en beskrivning som guidar dig igenom aktiviteten och det material som behöver förberedas innan. Till vissa aktiviteter medföljer övrigt material som kan behövas och förslag på hur aktiviteten kan anpassas i förhållande till elevernas individuella kunskapsnivåer. För att hitta den aktivitet som passar ditt arbete bäst rekommenderar vi Matematikportalens årsplaneringar. Där hittar du relevanta aktiviteter som är kopplade till de olika perioderna som planeringen består av.  

Titta på en kort film om Aktiviteter

Vill du veta mer om Matematikportalens Aktiviteter? Se en kort instruktionsvideo med introduktion till Aktiviteter.