Olof Franck

Olof Franck

Olof Franck är docent i religionsfilosofi och universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, där han arbetar inom framför allt lärarutbildning. Han var tidigare under drygt tjugo år verksam i gymnasieskolan som lektor i filosofi och religionskunskap. Forsknings- och undervisningsintressen faller under religionsdidaktik, etikdidaktik, etik, religionsvetenskap och filosofi. Hans senaste publikationer har sitt fokus riktat mot interkulturell religionsdidaktik, konstruktiv religionskritik och filosofiska plattformar för att utveckla etikundervisning.

 

 

Produkter av Olof Franck