Olof Franck

Olof Franck

Olof Franck är docent i religionsfilosofi och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Han är för närvarande engagerad i det av Vetenskapsrådet finaniserade forskningsprojektet ”What may be learnt in ethics? Varieties of conceptions of ethical competence to be taught in compulsory school” (Dnr 2014-2030). Han var tidigare verksam som lektor i religionskunskap och filosofi vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Han har författat läromedel om etik, genus, religion och livsåskådning och varit verksam som ämnesexpert vid Skolverket i arbetet med Lgr11, Gy11 och Gymnasiesärskolans reform (2013). Franck är också styrelsemedlem i Föreningen lärare i religionskunskap (FLR) och redaktör för dess tidskrift Religion och livsfrågor. 

Produkter av Olof Franck