Olof Franck

Olof Franck

Olof Franck är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen och docent i religionsfilosofi vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hans forskning faller företrädesvis under religionsdidaktik, etik och etikdidaktik, med fokus på bland annat epistemologiska perspektiv. Franck har en bakgrund som gymnasielektor i filosofi och religionskunskap.
 

 

Produkter av Olof Franck