Undervisa i historia - Didaktik och metodik för ämneslärare

Undervisa i historia - Didaktik och metodik för ämneslärare

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Att undervisa i historia är en viktig, spännande och givande uppgift! Eleverna ska få orientera sig i tid och utveckla historiska kunskaper av olika slag: lära sig om aktörer, händelser och processer i det förflutna och få möjlighet att undersöka dessa i arbete med historiska källor, utveckla sin förståelse för historiska begrepp samt analysera människors användning av historia. Att som lärare lyckas med detta kan dock upplevas som en krävande uppgift. 
 

Undervisa i historia är tänkt som en hjälp i skapandet av en intresseväckande och lärorik historieundervisning. I boken kombineras didaktik med metodik och på en fast grund av historiedidaktisk teori ges konkreta och detaljerat beskrivna undervisningsförslag. Dessa övningar har ett brett historiskt innehåll med exempel från både äldre och nyare historia, såväl svensk som internationell. Undervisningsförslagen kan anpassas till olika svårighetsgrader och olika elevgruppers behov. 
 

Undervisa i historia är en användbar och tillgänglig bok för både lärarstudenter och yrkesverksamma ämneslärare i historia.

Författarna Fredrik Alvén, Malmö universitet, och Anna-Lena Lilliestam, Göteborgs universitet, är båda lärarutbildare med mångårig erfarenhet som historielärare i grundskolan och på gymnasiet.
 

  • Artikelnr: 51109121
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2023