Mattekojan 2 digitalt lärarstöd och digital elevträning

Mattekojan 2 digitalt lärarstöd och digital elevträning

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I paketet ingår:
Mattekojan 2, digitalt lärarstöd licens 12 mån, 3 st
Mattekojan 2, digital träning, elevlicens 12 mån, 35 st
Mattekojan 2, digital träning, lärarlicens 12 mån, 3 st

Mattekojan 2, digitalt lärarstöd är ditt komplement till den tryckta lärarhandledningen. Projicera elevbokens alla sidor härifrån. Vill du samla klassen runt elevbokens samtalsrutor finns de projicerbara utan omkringliggande text eller uppgifter. De kan även skrivas ut som planscher. 

Sagobilderna finns som bildspel med frågor, problemlösning och svar. Sagan är inläst. Räknehändelser finns som bildspel för gemensamt arbete i klassen. De kan även skrivas ut för arbete i par, enskilt eller som läxa

Det ingår en digital verktygslåda med interaktiva klockor, pengar, geometriska figurer, tallinjer och mycket mer, samt en övningsgenerator som genererar digitala uppgifter utifrån det räknesätt och talområde du själv väljer. Uppgifterna kan skrivas ut, med eller utan facit.

Du kan skriva ut en stor mängd kopieringsunderlag: Uppgifter på hög nivå, flera olika Häften med arbetsblad, Gruppledtrådar, Räknehändelser, Målredovisning, klippdockor på Gugge och Sum-Sum, planscher och mycket mer. 

Mattekojan 2, digital träning, elevlicens är elevens komplement till elevboken. Till varje kapitel finns självrättande uppgifter kopplade till varje mål. För att befästa kapitlens begrepp finns enkla spel. 

Fler självrättande uppgifter finns för att eleverna ska automatisera baskunskaper. Dessa underlättar för arbetsminnet när mer komplicerade uppgifter ska lösas, och är nödvändiga för att eleverna ska fortsätta lyckas med, och känna glädje för, matematiken i högre årskurser. 

Mattekojan 2, digital träning, lärarlicens har samma innehåll som elevversionen. Via denna kan du följa varje elevs resultat på de självrättande övningarna.

Notera! Didaktik, instruktioner till konkreta aktiviteter och arbetsbeskrivningar med mera, finns i den tryckta lärarhandledningen. Önskar du även detta, rekommenderas Lärarpaketet.

 

  • Artikelnr: 51108605
Om serien
Mattekojan – matematik för 1-3

Mattekojan – ny matematik för lågstadiet!

Mattekojan är en ny serie för lågstadiet, årskurs 1–3, som har fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken! Mattekojan följer Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Mattekojan har fokus på taluppfattning
Mattekojan har ett sagotema som väcker nyfikenhet
Mattekojan är enkelt att anpassa för alla elever

Mattekojan följer Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning!

Mattekojan Elevböcker

Fokus på taluppfattning

Mattekojan lägger stort fokus på elevernas förståelse för matematiska begrepp och tankar. I vartannat kapitel arbetar eleverna med taluppfattning. Kapitlen varvas med kursplanens resterande matematiska områden.
Det finns tre mål i varje kapitel. 

Mattekojan har fokus på taluppfattning

Äventyr i naturen med Gugge och Sum-Sum

Eleverna får följa grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr på ängen, vid vattnet och i skogen. Kapitlen startar med en sagobild som skapar nyfikenhet, samtal och förförståelse. I lärarstödet finns en saga till bilden, diskussionsunderlag och problemlösning.

Äventyr i naturen med Gugge och Sum-Sum
Mattekojan Diagnos

Diagnosen sammanfattar målens innehåll och ger eleverna möjlighet att testa sina färdigheter.

Mattekojan Träna tillsammans och Spel

Arbeta tillsammans och Spel befäster kunskaper på ett lekfullt och kommunikativt sätt.

Mattekojan Träna med Gugge

Träna med Gugge kan användas som extrasidor eller som repetition efter diagnosen.

Mattekojan Utmana med Sum-Sum

Utmana Sum-Sum kan användas som extrauppgifter för elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

Lärarstöd och digital elevträning

I lärarhandledningen finns sagorna om Gugge och Sum-Sum, didaktiska tips, problemlösning och laborativa aktiviteter. Här finns också stöd i hur du kan förenkla och utmana för att anpassa undervisningen till alla dina elever. 

I det digitala lärarstödet hittar du elevbokens alla sidor, sagobilden med frågor och svar, sagan inläst, problemlösning, bildspel med räknehändelser och uppgifter på hög nivå. 

I den digitala elevträningen finns färdighetsträning till varje mål, självrättande övningar och enkla spel för att träna och befästa begrepp. 

Digitalt lärarstöd och digital elevträning
Mattekojan 1 lärarhandledning

Det jag gillar allra bäst med Mattekojan är att den stannar kvar länge vid de låga talen, att begreppen är det viktiga. 

Anneli Turnstedt, Hackebackeskolan, Lessebo

Hur funkar undervisningen med Mattekojan?  Träffa författarna, lärare och elever som jobbar med Mattekojan!

Få en grundlig genomgång av vad Mattekojan är och hur du kan arbeta med den.  Träffa lärare och hör dem berätta om hur det fungerar!

 

Sofie Olsson 

Sofie Olsson är författare till Mattekojan. Hon är legitimerad speciallärare, montessorilärare och har varit verksam som lärare under många år. Sofie driver dessutom den populära bloggen Mattefixarna. 

 

Jacob Sjöström

Jacob Sjöström är författare till Mattekojan. Han är 1-7-lärare med matematik och musik som specialämnen. Jacob är även en erfaren läromedelsförfattare och har arbetat som matematikutvecklare i många år.

Följ Facebookgruppen F-3

Här har du möjlighet att diskutera Mattekojan och undervisningen i matematik med andra lärare. Du får även inspiration och värdefulla tips för din undervisning, och kan ställa frågor till Gleerups läromedelsutvecklare. Välkommen att dela erfarenheter och tips med varandra kring undervisningen med Mattekojan!