Mattekojan 3B, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Mattekojan är ett basläromedel i matematik enligt lgr22, som sätter förståelse för matematikens samband, logik och begrepp i centrum. Vartannat kapitel behandlar Taluppfattning, vars innehåll är utformat efter Skolverkets bedömningsstöd. Mellankapitlen bearbetar övriga områden. Att undervisa i ett område i taget inger lugn. Det underlättar din översikt på klassens kunskaper och eleverna kan fokusera, förstå och få hållbar matematisk grund och självkänsla. De kan vara trygga inför såväl Nationella Prov som för år 4 och vidare utveckling. 

Alla kapitel i Mattekojan 3A behandlar tre mål och ett antal begrepp. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum befäster och utmanar. Under detta år tar sig Gugge och Sum-Sum genom skogen, där Mattekojan-berättelsen avslutas. 

Nytt för år 3 är ”Blandad träning” samt ”Textuppgifter/problem” att beräkna i räknehäfte. Avsnitten ligger sist i varje kapitel. Året fortsätter i Mattekojan-världen, men nu introduceras även klass 3 på Ekbackens skola.

Tid att arbeta praktiskt! Fortsätt ge eleverna konkret förståelse med lättanvända aktiviteter kopplade till elevbokens varje uppslag. Uppgifter på hög nivå och Häften med arbetsblad finns att skriva ut. Eleverna kan även arbeta med digitala uppgifter.

Mattekojan 3B, elevbok innehåller:
•    positionssystemet 0-10 000
•    symbolernas utveckling
•    rimlighet, avrundning, överslagsberäkning
•    längdenheter, omkrets, area
•    skala
•    huvudräkning: addition och subtraktion 0-10 000
•    uppställning: addition och subtraktion 0–10 000
•    multiplikation
•    division med rest
•    öppna utsagor, ekvationer
•    programmering, miniräknare
•    problemlösning, kombinatorik
•    repetition: taluppfattning, aritmetik år 3

Mattekojan:
•    har fokus på taluppfattning
•    är utformad efter Skolverkets bedömningsstöd
•    ger tid att arbeta praktiskt
•    har ett sagotema som ger lust och nyfikenhet
•    är enkel att anpassa till alla elever

  • Artikelnr : 51109275
  • Sidor : 164
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2023
Om serien
Mattekojan – matematik för F–3

Mattekojan – med fokus på taluppfattning

Mattekojan är en ny serie för lågstadiet, årskurs F–3, som har fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken! Mattekojan följer Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, och Hitta matematiken för Förskoleklass.

Mattekojan följer Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning!

Nyhet! Förskoleklass

Nu kommer populära Mattekojan för Förskoleklass!

I Mattekojan för förskoleklass får eleverna följa lill-grodan Gugges äventyr på bondgården. I varje kapitel träffar Gugge ett nytt djur på bondgården och det går bra att integrera matematiken med NO. Vartannat kapitel i boken fokuserar på taluppfattning och vartannat på mönster, mätning och rumsuppfattning. Mattekojan FK utgår från Skolverkets Hitta matematiken.  

Läs mer och bläddra i smakprov av Mattekojan Förskoleklass elevbok

Mattekojan Elevböcker

Fokus på taluppfattning

Mattekojan lägger stort fokus på elevernas förståelse för matematiska begrepp och tankar. I vartannat kapitel arbetar eleverna med taluppfattning. Kapitlen varvas med kursplanens resterande matematiska områden.
Det finns tre mål i varje kapitel. 

Äventyr i naturen med Gugge och Sum-Sum

Eleverna får följa grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr på ängen, vid vattnet och i skogen. Kapitlen startar med en sagobild som skapar nyfikenhet, samtal och förförståelse. I lärarstödet finns en saga till bilden, diskussionsunderlag och problemlösning.

Diagnosen sammanfattar målens innehåll och ger eleverna möjlighet att testa sina färdigheter.

Arbeta tillsammans och Spel befäster kunskaper på ett lekfullt och kommunikativt sätt.

Träna med Gugge kan användas som extrasidor eller som repetition efter diagnosen.

Utmana Sum-Sum kan användas som extrauppgifter för elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

Lärarstöd och digital elevträning

I lärarhandledningen finns sagorna om Gugge och Sum-Sum, didaktiska tips, problemlösning och laborativa aktiviteter. Här finns också stöd i hur du kan förenkla och utmana för att anpassa undervisningen till alla dina elever. 

I det digitala lärarmaterialet hittar du elevbokens alla sidor, sagobilden med frågor och svar, sagan inläst, problemlösning, bildspel med räknehändelser och uppgifter på hög nivå. 

I den digitala elevträningen finns färdighetsträning till varje mål, självrättande övningar och enkla spel för att träna och befästa begrepp. 

Det jag gillar allra bäst med Mattekojan är att den stannar kvar länge vid de låga talen, att begreppen är det viktiga. 

Anneli Turnstedt, Hackebackeskolan, Lessebo

Få en grundlig genomgång av vad Mattekojan är och hur du kan arbeta med den.  Träffa lärare och hör dem berätta om hur det fungerar!

Se inspelad webbträff om Mattekojan, ca 40 min

Få en genomgång av Mattekojan Förskoleklass och hur du kan arbeta med den i din undervisning.

Se inspelad webbträff om Mattekojan för Förskoleklass, ca 10 min

Följ Mattekojan Facebookgrupp!

Här har du möjlighet att diskutera Mattekojan och undervisningen i matematik med andra lärare. Du får även inspiration och värdefulla tips för din undervisning, och kan ställa frågor till Gleerups läromedelsutvecklare. Välkommen att dela erfarenheter och tips med varandra kring undervisningen med Mattekojan!