Mattekojan 1B, elevbok
Prova

Mattekojan 1B, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Mattekojan är ett basläromedel i matematik, med tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Innehållet har utformats utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning. 

Som stöd i undervisningen får eleverna följa en berättelse som på ett härligt sätt skapar engagemang i klassen. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken!

Mattekojan har utvecklats tillsammans med erfarna författare, 40 lärare och 700 elever som säkerställt rätt nivå, rätt progression och ett bra undervisningsflöde. 

Mattekojan 1B, elevbok bearbetar Taluppfattning i vartannat kapitel. I mellankapitlen behandlas kursplanens återstående områden, ett i taget. Förståelsen för matematiska tankar och begrepp byggs upp och används.

Klassen följer grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänners äventyr på ängen, vid vattnet och i skogen. Varje läsår har sitt geografiska område. Kapitlen startar med en sagobild. Sagans karaktärer återses i uppgifterna. Engagemang skapas och eleverna får sammanhang i sin undervisning. 

Varje kapitel behandlar tre mål. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Extra uppgifter hittar du i Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum. Gugge repeterar de tre målen. Sum-Sum fördjupar förståelsen.

Lärarhandledningen ger tydligt stöd i hur du förenklar eller utmanar, vad du bör observera och vanliga missuppfattningar, så att du kan anpassa undervisningen till alla dina elever. Använd lättarbetade aktiviteter för lärande med flera sinnen. 

Mattekojan 1B innehåller:
- uppbyggnad av talen 10-19 samt hela tiotal 0-100
- addera och subtrahera ental 0-20 samt hela tiotal 0-100
- likhetstecknets betydelse, öppna utsagor 
- hel och halv timme, cm, symmetri, programmering
- repetition av läsårets nödvändiga kunskaper inom taluppfattning och aritmetik

Mattekojan i korthet
• Fokus på taluppfattning 
• Sagotema ger lust och nyfikenhet
• Enkelt att anpassa för alla elever 
• Utprovat av 40 lärare och 700 elever
 

  • Artikelnr: 51101491
  • Sidor: 164
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2021
Mattekojan – matematik för 1-3

Kika in i Mattekojan!

Mattekojan är en ny serie för årskurs 1–3, som har fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken!

Mer om serien