Mattekojan Förskoleklass, elevbok

Nyhet!
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Mattekojan Förskoleklass är ett basläromedel i matematik som ingår i en serie från F-klass till åk 3. Förskoleklassboken utgår från Skolverkets Hitta matematiken. Den sätter förståelse och lekfullhet i centrum.

Mattekojan FK, elevbok består av tio kapitel. Alla kapitel har två mål och avslutas med ett spel. Grodan Gugge står för lekfullheten med sina äventyr på bondgården. För att skapa förståelse behandlar vartannat kapitel taluppfattning och vartannat övriga matematiska områden. Att undervisa i ett område i taget inger lugn. Du hjälper klassen att skapa inre matematiska bilder, och eleverna får hållbara kunskaper.

Anpassa undervisningen efter klassens kunskapsnivåer
Den största delen av uppgifterna i elevboken ligger på basnivå och passar alla. Sist i boken finns Guggesidor, på djupare nivå. I handledningen finns Aktiviteter för konkret förståelse. Kopiera Uppgifter på hög nivå till elever som behöver utmanas. Skriv ut Färdighetsträning till de som vill “räkna, räkna, räkna”. Använd enkla digitala Spel till alla mål.
 
Integrera med NO, Svenska och Bild
Gugge träffar ett nytt djur i varje kapitel. I sagorna lär djuren Gugge matematik och klassen får förförståelse för målens innehåll. Följ äventyren, och klassens arbete, i kartan över bondgården. Passa på att undervisa om djuren med fakta och kopieringsunderlag. Låt eleverna färglägga, klippa ut och klistra in bilder och texter och skapa egna djurböcker.

Mattekojan Förskoleklass:
•    förståelse och lekfullhet
•    utgår från Hitta matematiken
•    kan anpassas till flera nivåer
•    kan integreras med NO, Sv och Bild

  • Artikelnr : 51110813
  • Sidor : 128
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2024
Om serien
Mattekojan – matematik för F–3

Mattekojan – med fokus på taluppfattning

Mattekojan är en ny serie för lågstadiet, årskurs F–3, som har fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken! Mattekojan följer Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, och Hitta matematiken för Förskoleklass.

Mattekojan följer Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning!

Nyhet! Förskoleklass

Nu kommer populära Mattekojan för Förskoleklass!

I Mattekojan för förskoleklass får eleverna följa lill-grodan Gugges äventyr på bondgården. I varje kapitel träffar Gugge ett nytt djur på bondgården och det går bra att integrera matematiken med NO. Vartannat kapitel i boken fokuserar på taluppfattning och vartannat på mönster, mätning och rumsuppfattning. Mattekojan FK utgår från Skolverkets Hitta matematiken.  

Läs mer och bläddra i smakprov av Mattekojan Förskoleklass elevbok

Mattekojan Elevböcker

Fokus på taluppfattning

Mattekojan lägger stort fokus på elevernas förståelse för matematiska begrepp och tankar. I vartannat kapitel arbetar eleverna med taluppfattning. Kapitlen varvas med kursplanens resterande matematiska områden.
Det finns tre mål i varje kapitel. 

Äventyr i naturen med Gugge och Sum-Sum

Eleverna får följa grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr på ängen, vid vattnet och i skogen. Kapitlen startar med en sagobild som skapar nyfikenhet, samtal och förförståelse. I lärarstödet finns en saga till bilden, diskussionsunderlag och problemlösning.

Diagnosen sammanfattar målens innehåll och ger eleverna möjlighet att testa sina färdigheter.

Arbeta tillsammans och Spel befäster kunskaper på ett lekfullt och kommunikativt sätt.

Träna med Gugge kan användas som extrasidor eller som repetition efter diagnosen.

Utmana Sum-Sum kan användas som extrauppgifter för elever som behöver utmanas i sina färdigheter.

Lärarstöd och digital elevträning

I lärarhandledningen finns sagorna om Gugge och Sum-Sum, didaktiska tips, problemlösning och laborativa aktiviteter. Här finns också stöd i hur du kan förenkla och utmana för att anpassa undervisningen till alla dina elever. 

I det digitala lärarmaterialet hittar du elevbokens alla sidor, sagobilden med frågor och svar, sagan inläst, problemlösning, bildspel med räknehändelser och uppgifter på hög nivå. 

I den digitala elevträningen finns färdighetsträning till varje mål, självrättande övningar och enkla spel för att träna och befästa begrepp. 

Det jag gillar allra bäst med Mattekojan är att den stannar kvar länge vid de låga talen, att begreppen är det viktiga. 

Anneli Turnstedt, Hackebackeskolan, Lessebo

Få en grundlig genomgång av vad Mattekojan är och hur du kan arbeta med den.  Träffa lärare och hör dem berätta om hur det fungerar!

Se inspelad webbträff om Mattekojan, ca 40 min

Få en genomgång av Mattekojan Förskoleklass och hur du kan arbeta med den i din undervisning.

Se inspelad webbträff om Mattekojan för Förskoleklass, ca 10 min

Följ Mattekojan Facebookgrupp!

Här har du möjlighet att diskutera Mattekojan och undervisningen i matematik med andra lärare. Du får även inspiration och värdefulla tips för din undervisning, och kan ställa frågor till Gleerups läromedelsutvecklare. Välkommen att dela erfarenheter och tips med varandra kring undervisningen med Mattekojan!