Läs med Majk och Sam 1, Klassens djurklubb, läsebok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Innehållet är lekfullt och det är lätt för eleverna att känna igen sig. Böckerna följer en tydlig progression genom förskoleklassen och åk 1, men de fungerar också fristående. Materialet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket!” för förskoleklass, och med Skolverkets bedömningsstöd och de reviderade kursplanerna i svenska. 

Klassens djurklubb, läsebok åk 1 är en läsebok för alla elever. Boken passar såväl den som ännu inte knäckt läskoden, som den som kommit en bit på vägen i sin läsutveckling. Hur designar man en läsebok så att den passar alla elever? För att möta elevernas varierande läsförmåga och olika intressen innehåller boken två texttyper och två läsnivåer. Läseboken Klassens djurklubb innehåller en berättande text om Majk och Sam, och en faktatext om en djurart, i varje kapitel. Alla texter är uppdelade i två textnivåer, en enklare på vänstersidan och en svårare på högersidan.

Läs med Majk och Sam passar dig som:
• vill arbeta med högläsning och samtal som bas för läs- och skrivinlärning
• vill ha ett lekfullt material med tydlig progression genom förskoleklass och årskurs 1
• vill ha en läsebok i årskurs 1, med två läsnivåer i en och samma bok
• vill ha lika många skönlitterära texter som faktatexter i elevernas läsebok
• vill ha en arbetsbok med gemensamma övningar kring basfärdigheter, men samtidigt möjlighet för extra utmaning och extra träning

  • Artikelnr: 51104287
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Läs med Majk och Sam för F-1

Läs med Majk och Sam

Läs med Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial för F-1. Grunden är gemensam läsning och samtal utifrån högläsningstexter. I en underfundig berättelse med humor och värme får vi följa kompisarna Majk och Sam under deras första två år i skolan. Barnen har ett stort gemensamt intresse, djur.

Högläsningen i fokus
Två läsnivåer i samma läsebok
Lekfullt med tydlig progression

Hur kan du undervisa med
Läs med Majk och Sam?

Titta på en inspelad webbträff där du får konkreta tips på hur du kan arbeta med en röd tråd och tydlig progression genom förskolklassen och årskurs 1. Du får också möta lärare som arbetar med Läs med Majk och Sam i sin undervisning.

Läs med Majk och Sam Förskoleklass

Högläsningsbok Fluffarnas värld

I högläsningsboken för förskoleklass lär vi känna Majk och Sam. Vi följer dem genom skolstarten och igenkänningen är stor. Så småningom intresserar sig barnen i boken för att göra garn-figurer och att bygga en egen värld till dem – Fluffarnas värld. Boken innehåller 32 kapitel. Tanken är att ni arbetar med ett kapitel i veckan.

Provläs Högläsningboken för F-klass 

 

Högläsningsbok förskoleklass – Fluffarnas värld
Fluffarna
Arbetsbok förskoleklass – Fluffarnas värld

Arbetsbok 
Fluffarnas värld

Den varierade och tydliga arbetsboken är kopplad till högläsningsboken Fluffarnas värld. Boken passar både för elever som inte knäckt läs- och skrivkoden och för de som kommit en liten bit på vägen i sin läsutveckling. Arbetsboken fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav och grundläggande ljudanalys, men innehåller också utmaningar för de elever som kan arbeta vidare.
 

Provläs Arbetsboken för F-klass

 

Lärarhandledning
med digitalt lärarstöd

I lärarhandledningen finns allt stöd du behöver:

  • Tydliga arbetsgångar och metodiska förslag på hur du kan arbeta med högläsningsbok och arbetsbok
  • Stöd för hur du kan arbeta med texterna före under och efter högläsningen
  • Kopieringsunderlag med extra uppdrag till varje kapitel


I det digitala lärarstödet finns stöd för gemensamma genomgångar, bilder att projicera, och kopieringsunderlag.

Mer om det digitala lärarstödet

Läs med Majk och Sam årskurs 1

Högläsningsbok årksurs 1 – Klassens djurklubb

Högläsningsbok 
Klassens djurklubb

I högläsningsboken för årskurs 1 börjar Majk och Sam i ettan. Författarna beskriver barnens vardag med humor och värme. I skolan intresserar sig klassen för att ta med sig olika gosedjur, och så småningom startar de en klubb – Klassens djurklubb.

Provläs Högläsningsbok för åk 1
 

Läsebok – Klassens djurklubb

Klassens djurklubb är en lekfull och finurlig läsebok för eleverna, med mycket bildstöd och två olika textnivåer i samma bok. Vi följer Majk och Sam i deras vardag och deras skoldagar under årskurs 1. Klassens gemensamma engagemang för att starta en djurklubb ger många möjligheter att samtala om relationer, gemenskap och vardagsnära händelser.

Provläs Läsebok för åk 1

Läsebok Årskurs 1 – Klassens djurklubb

Arbetsbok 
Klassens djurklubb

I arbetsboken för årskurs 1 arbetar eleven med
ljudanalys, att forma bokstäver och med
läsförståelse utifrån högläsning och läsebok.
Här finns också extra uppdrag för de elever
som behöver utmaningar.

Provläs Arbetsbok för åk 1
 

Lärarhandledning åk 1 – Klassens djurklubb
Arbetsbok åk 1 – Klassens djurklubb

Lärarhandledning
med digitalt lärarstöd

Lärarhandledningen innehåller tydliga arbetsgångar och metodiska förslag på hur du kan arbeta med elevmaterialet. Här finns stöd för hur du kan arbeta med texterna före, under och efter läsningen, och kopieringsunderlag med läxuppgifter till varje kapitel.

I det digitala lärarstödet finns underlag för gemensamma genomgångar: bilder, läse- och arbetsbokens sidor, kopieringsunderlag och dessutom musik med en vers till varje bokstav/kapitel.
 

Provläs Lärarhandledningen för åk1

Richard Hultén


Richard Hultén

Richard Hultén arbetar som lärarcoach i Stockholms stad och har över 25 års erfarenhet av undervisning i årskurserna F-3. Han är författare till ett stort antal läromedel.

 

Malin Aronsson

Malin Aronsson har arbetat som journalist i tjugo år. Hon har arbetat med produktioner med och för barn, och har dessutom stor erfarenhet av mötet med barn i sitt långvariga uppdrag som ideell ledare inom föreningsverksamhet.
 

Malin Aronsson

Följ Facebookgruppen F-3

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 18, 2021
Lektör Margareta Brengdahl

Klassens djurklubb är en läsebok för förskoleklass och framåt. Den handlar om Majk och Sam och deras kamrater och vuxna i gruppen men även en härlig farmor. De är igång med sin bokstavsträning och att förankra alfabetets bokstäver med hjälp av olika djur. Här finns både kända och mer exotiska djur som beskrivs och berättas om.

Författarna Malin Aronsson och Richard Hultèn har lagt en enkel text på vänstersidorna och en längre och fylligare på högersidorna. Varje uppslag har distinkt layout och stort
textsnitt. De talrika illustrationerna är gjorda av Matilda Salmén. Barnens personligheter syns tydligt i teckningarna när hon beskriver alla deras känslor. Färgskalan är glad och ljus. Bilderna på djuren är också viktiga och klargörande.

Boken har lyckats fånga sinnet hos två barn som lotsar oss genom djurriket med målet att hitta ett djur för varje bokstav. Den har humor och värme och fina övergångar mellan kapitlen. Alla gosedjur som dyker upp har en påtaglig roll. Som läsebok kan denna bli en inspirationskälla för vidare arbete med texter och kunskapssökande. Den här boken ingår i ett material med högläsningsbok, läsebok, arbetsbok och lärarhandledning.

Helhetsbetyg: 4